Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Information för inflyttade

This website can be translated by pressing the "Translate"-button up in the right corner. If it doesn't work immediately, please adjust your cookie-settings here: https://www.jomala.ax/kommunen/dataskydd-och-personuppgiftshantering/pol...

Nyinflyttad? Välkommen till Jomala!

Arbetet för att främja integrationen på Åland är uppdelat mellan ett stort antal aktörer. Både kommunerna, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS), Kommunernas socialtjänst k.f. (KST), Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), Medborgarinstitutet (Medis) och övriga fyller nyckelfunktioner för en fungerande helhet. Se närmare information om de olika aktörerna i kommunens program för främjande av integration som hittas till höger under bilagor. Mycket information hittas även på respektive myndighets hemsida.

Kommunen ansvarar i korthet för det integrationsfrämjande arbetet vars syfte är att skapa förutsättningar för att nya invånare ska bli delaktiga i lokalsamhället på samma villkor som övriga kommuninvånare. Kommunen svarar för den kommunala servicen så som bygglov, kultur och fritid, barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kommunen kan vid behov ordna tolktjänster i frågor som rör den kommunala verksamheten. Se kommunens broschyr "Välkommen till Jomala" som hittas till höger under bilagorna för att få en kort introduktion i kommunens verksamhet. 

Som nyinflyttad har man i vissa fall rätt att få en personlig integrationsplan upprättad för sig i enlighet med vad som stadgas i Landskapslag (2012:74) om främjande av integration. I vissa fall upprättar AMS de individuella integrationsplanerna och i vissa fall ansvarar kommunen för detta. Har man frågor kring kommunens verksamhet eller vill veta mer om de personliga integrationsplanerna rekommenderar vi att man fyller i den digitala integrationsblanketten (hittas här fr.o.m. hösten 2023: https://www.jomala.ax/blanketter) för att boka in ett inledande möte där vi diskuterar just era behov. Det går även bra att rikta frågor och feedback till info@jomala.ax så återkommer vi med svar eller lotsar er vidare till rätt instans.

Varmt välkomna till Jomala! 

Informationskontoret Kompassen 

Du som är helt ny på Åland kan inledningsvis gynnas av ett besök till Kompassen som finns i rådhuset i Mariehamn. Här kan du som ny på Åland få hjälp med vart du ska vända dig i olika frågor gällande exempelvis ansökningar och andra formaliteter.

Informationskontoret Kompassen för inflyttade:

Storagatan 12 22100 Mariehamn
Phone: 531 641
E-mail: info@kompassen.ax

https://kompassen.ax/

För allmän information om att leva och bo på Åland, se: https://www.alandliving.ax/

Information om projektet "Vi välkomnar fler"

Flyttade du till Åland från utanför Norden nyligen eller har du bott här länge? Känner du att du behöver stöd att komma ut på arbetsmarknaden? Har du svårt att hitta rätta företag och ta kontakt med dem? Har du andra frågor kring integration, arbetsliv och det åländska samhället? 

Åland Näringsliv har starta ett integrationprojekt Vi Välkomnar Fler. Inom projektet stödjer man invandrare och flyktingar från utanför Norden att hitta vägen till arbetsmarknaden, bygga professionella nätverk och hjälpa till med andra arbetslivsrelaterade frågor. 

Behöver du eller någon du känner behöver hjälp med arbetsmarknadsrelaterade frågor, tveka inte att kontakta projektledaren Viktoria Olsson. Kontaktinformation hittar du här:

https://www.naringsliv.ax/kurser-projekt-och-evenemang/vi-valkomnar-fler

 

Publicerad 25.4.2022
Uppdaterad 13.2.2024