Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

För föräldrar

Välkommen till biblioteket med barnen

Barnavdelningen finns till vänster när man kommer in på biblioteket. Vi erbjuder även barn- och ungdomstidskrifter för läsning och utlån. Inne på barnavdelningen finns också föräldrahyllan.

Lärarhylla finns i bibliotekets nordöstra del inne i avdelningen med faktaböcker för vuxna  - med böcker om pedagogik och skola och förskolehylla med böcker som handlar om verksamhet på daghem och fritidshem.

Böckerna för de äldre barnen och ungdomarna finns längre in på biblioteket. Efter dem finns vuxenböcker; deckare och romaner. Faktaböckerna för vuxna är placerade i bibliotekets norra del. 

På Jomala bibliotek finns många barnböcker, allt från sagor, ramsor och pekböcker för de yngsta till spännande böcker för de läsglada skolbarnen och aktuella ungdomsböcker för tonåringarna.

Indelning av barn- och ungdomsböcker

0-2 år      Pekböcker - små tåliga böcker med mycket bilder och kortfattad text. 
2-8 år      Bilderböcker - med bilder och text. Indelade i alfabetisk ordning.
9-16 år    Bilderböcker för äldre barn - mera invecklade historier.
3-9 år      Sagor - sagosamlingar med klassiska och moderna sagor.
0-16 år    Samlingar - allt från småbarnsrim till berättelser från andra länder.
0-16 år    Poesi
5-9 år      Kapitelböcker -längre berättelser för högläsning eller egen läsning.
5-9 år      Lättlästa böcker - tunna berättelseböcker med mycket bilder och kort text.
9-12 år    Kapitelböcker - lite längre sammanhållna berättelser att högläsa eller läsa själv.
12-16 år  Kapitelböcker - för ungdomar.
9-16 år    Hästböcker - berättelser om barn/ungdomar och hästar.
9-16 år    Sportböcker - berättelser om barn/ungdomar som utövar olika sporter.
9-16 år    Fantasyböcker - berättelser om fantastiska äventyr: om drakar, trollkarlar, vampyrer, andra världar. Tex Harry Potter-böckerna.
9-16 år    Klassiker - berömda berättelser som fortfarande är läsvärda.
9-16 år    Spök och skräck - skrämmande historier som lockar unga läsare.
7-16 år    Serier - t.ex. Kalle Anka, Mumin, Asterix, Tintin och japanska Manga-serier.

0-16 år   Faktaböcker - om allt mellan himmel och jord.

15-        Unga vuxna - dystopier, fantasy, skräck m.m. som vänder sig till äldre ungdomar och vuxna.

Föräldrahylla

På småbarnsavdelningen, bredvid tidskriftshyllan, finns en föräldrahylla med böcker om bl.a. familjeliv, inredning, utvecklingspsykologi, sömn och kost. Böckerna är märkta på ryggen med en nallebjörn.

Publicerad 6.10.2017
Uppdaterad 12.1.2022