Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Kommunens hyreslägenheter

Jomala kommun har i sin ägo två hyresfastigheter.

Allégården

Allégården är belägen mitt i Prestgården by, invid Vikingaåsens skola. Huset har sammanlagt tio hyreslägenheter. Källarlokalen hyrs också ut tillsvidare för föreningsverksamhet.

Lediga lägenheter 

Just nu finns inte några lediga lägenheter, men du kan ställa dig i bostadskö. Det är samma kö för både kommunens hyreslägenheter och FAB Jomalabostäders. I menyraden hittar du blanketten för att ansöka om bostad.

Om du har frågor, tveka inte att ta kontakt med kommunen!

Publicerad 11.10.2017
Uppdaterad 5.4.2024