Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Kyrkby högstadieskola

Högstadiet är gemensamt för fem kommuner; Eckerö, Hammarland, Lemland, Lumparland och Jomala. Samarbetet sker genom kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt (SÅHD).

Skolans egen hemsida

Genom länken i menyraden hittar du till Kyrkby högstadieskolas egen hemsida. Här hittar du bland annat kontaktinformation, matsedel, scheman och planerade prov.

Kommunens skolor

Publicerad 4.10.2017
Uppdaterad 14.2.2020