Närståendevård

Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i den vårdbehövandes hem med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Skillnaden mellan närståendevård och ömsesidig hjälp som anhöriga eller närstående personer ger varandra är att närståendevården är mycket bindande och krävande, dvs. en dygnet runt vård eller fortlöpande daglig vård. Med närståendevården avses alltid hjälp med den personliga vården och omsorgen, inte enbart hjälp med att uträtta ärenden utanför hemmet eller hushållsarbete.

  • Stöd för närståendevård består av ett vårdarvode, kompletterande hälso- och socialtjänster till den vårdbehövande och stöd till närståendevårdaren.
  • Närståendevårdsstöd är ingen subjektiv rätt, kommunen fastställer grunderna för beviljande av stöd för närståendevård inom lagen om närståendevårdens bestämmelser.
  • Närståendevårdsstöd beviljas oberoende av den sökandes ekonomi.
  • Närståendevårdsstöd beviljas inte för vård på institution.

Du hittar blankett för ansökan om närståendevård i menyraden.

 

Om du vårdar en person under 65 år ansöker du om stöd hos Kommunernas socialtjänst. Klicka här för att komma till deras hemsida.

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 19.1.2021