Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Maxinge köpcentrum fotat från luften

Näringsliv

Det lokala näringslivet är en hörnpelare i utvecklingen av Jomala kommun och kommunen är drivande inom åländsk handel, med ett flertal handelsområden. Kommunen kan genom bl.a. planläggning skapa arbetsplatsområden både på egen och privat mark. Om du har frågor kring tillgängliga områden i Jomala är du välkommen att ta kontakt.

I menyraden hittar du även information om upphandling samt tillstånd och regler, men även länkar till andra myndigheter och organisationer som är behjälpliga i näringslivsfrågor.

Ålands näringsliv

Ålands näringsliv är en privatfinasierad medlemsförening som arbetar för att öka konkurrenskraften hos de åländska företagen.

Arbetsmarknad och studier

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) är en självständig myndighet som är underställd Ålands landskapsregering. Hos AMS kan du få information om lediga jobb och hur du söker studiestöd.

Landskapsregeringens näringsavdelning

Näringsavdelningens verksamhetsområde är att främja näringarna, sysselsättningen och en regional balans.

 

Bilden på sidan används med MiniMax Ab:s tillstånd.

Publicerad 28.9.2017
Uppdaterad 13.2.2024