Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Boendeservice

När öppenvårdens resurser inte längre kan garantera en trygg omsorg om den äldre ska boendeservice med heldygnsomsorg ordnas enligt socialvårdslagen. Bedömningen görs i samråd med flera professioner där den äldres självbestämmande respekteras och behov och önskemål beaktas så långt som möjligt.

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 22.12.2023