Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Gavel på båthus vid sjö

Se och göra

Av Ålands sexton kommuner är Jomala till invånarantalet den största landskommunen. Här finns en levande landsbygd, aktiva byar och ett expanderande näringsliv.

Kommunen har en befolkning på cirka 5 000 invånare fördelade på 32 byar. Jomala ligger alltid bra till oavsett när och hur du kommer till Åland. Fasta Ålands enda flygplats ligger i Jomala och närmaste färjhamn finns i grannkommunen Mariehamn, som är Ålands enda stad.

Naturmiljöer

Naturmiljöerna i kommunens 32 byar är skiftande. Möt Ålands hav vid Hammarudda i väster, upplev de öppna fälten mitt i kommunen, njut av lövängarna på Ramsholmen där varje årstid har sin skönhet och av istidsformationerna på Ingbyberget. 

Vandringsleder

Inom Jomala kommuns gränser finns ett antal vandringsled.

  • Vid Vikingahallen finns ett motionsspår med barkunderlag. Barkbanan möjliggör ett antal olika rutter med skönt underlag under fötterna. Se motionsspårets sträckor här: https://www.jomala.ax/sites/default/files/attachments/page/jomala_motion...
  • Även vid Dalkarby Träsk finns en fin naturstig. Stigen startar vid löpspåret vid Vikingahallen och går längst med Prästträsket fram till Vattenverket innan den svänger av tillbaks.
  • Vid Ramsholmens naturreservat finns det en kortare vandringsled på 1,5 km. Ramsholmens naturreservat är ett av Ålands främsta och ett veritabelt paradis för blomsterälskaren. Floran är rik och varierande med många rariteter, som t.ex. ramslök och olika orkidéer. På våren formligen exploderar hela Ramsholmen i ett överdåd av blåsippor, vitsippor och gullvivor. Här finns också de flesta i landskapet förekommande ädla buskar och lövträd representerade. 
  • Vid Kungsö batteri hittas utöver kvarlämningar från ryska militäranläggningar från början av 1900-talet även ett utsiktstorn och en vandringsled på 3-6 km. 
  • Jomalaleden är ett redigt vandringsled som sträcker sig genom nästan hela Jomala och kopplar ihop sig med övriga kommuner. Leden som i Jomala är ca 40 km har en startpunkt och en annan slutpunkt och kan tas i kortare eller längre etapper – i båda riktningarna. Läs mer om Jomalaleden här: https://www.jomala.ax/se-och-gora/vandringsled 
  • Ingby vandringsstig i Jomala passar perfekt för en familjeutflykt! Vandringsleden är inte speciellt lång och det finns flera spännande sevärdheter längst med vägen. Naturstigen går via en grotta i berget och stenrös (medeltidsgravar) fram till ett utsiktstorn.

Visit Åland

Visit Åland är Ålands officiella turist- och medlemsorganisation. Visit Ålands huvuduppgifter är att marknadsföra resmålet Åland och att tillsammans med den lokala besöksnäringen utveckla turismen på Åland.

Publicerad 28.9.2017
Uppdaterad 13.2.2024