Lågstadieskolor

I Jomala kommun finns två skolor med årskurserna 1-6, Södersunda skola i kommunens västra distrikt och Vikingaåsens skola i kommunens östra distrikt. Du hittar mer information om skolorna i menyraden.

Kommunen har beslutat att skolorna ska ägna speciell uppmärksamhet på följande:

  • Att basfärdigheterna läsa, tala, skriva och räkna skall betonas under hela skoltiden.
  • Att undervisningen ska anpassas efter elevens förutsättningar. Olika inlärningsstrategier ska användas. Elever med goda inlärningsförutsättningar ska ges möjlighet att gå framåt i sin egen takt så att de upplever skolan utmanande och stimulerande. Elever med inlärningssvårigheter ska ges undervisning så att de känner att de lyckas och duger oavsett nivån på deras prestationer.
  • Att eleverna successivt ska ges mer ansvar.

Kommunens skolor

Publicerad 4.10.2017
Uppdaterad 16.1.2023