Vikingaåsens skolas fasad

Barn och skola

I Jomala kommun finns två skolor med årskurserna 1-6, Södersunda skola i kommunens västra distrikt och Vikingaåsens skola i kommunens östra distrikt. Intill Vikingaåsens skola ligger Kyrkby högstadium som Jomala har gemensamt med fyra andra kommuner på södra Åland.

Samarbeten

Jomala kommun har även ett samarbetsavtal med Mariehamns stad som medför att barn från främst Solberget och Kalmarnäs går i Strandnäs skola.

I Jomala kommun finns också en skola som drivs av Waldorf Åland r.f. som är utanför kommunens regi.

Barnomsorg

Kommunen har fem daghem och ett gruppfamiljedaghem jämnt spridda över kommunen från Gottby daghem i väster till Österkulla daghem i söder.

Nyheter inom Barn och skola

20.3.2020 - Uppdatering av information angående närundervisning för yngre skolelever under undantagsförhållandet

Finlands regering beslutade 16.3.2020 att vidta exceptionella åtgärder för att bromsa upp coronavirusepidemins spridning. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets...
Läs mer om Uppdatering av information angående närundervisning för yngre skolelever under undantagsförhållandet ›

19.3.2020 - Barnomsorgen under tiden 18.3-13.4.2020

Alla daghem är öppna. Ålands landskapsregering rekommenderar ändå att de föräldrar som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma ska göra det. Det innebär att familjer där en förälder är hemma...
Läs mer om Barnomsorgen under tiden 18.3-13.4.2020 ›

18.3.2020 - Uppdatering av information och rekommendationer angående kommunens utbildningsverksamhet under undantagsförhållandet

Finlands regering informerade genom en presskonferens 16.3.2020 att regeringen i samarbete med rikets president har konstaterat att Finland befinner sig i undantagsförhållande på grund av...
Läs mer om Uppdatering av information och rekommendationer angående kommunens utbildningsverksamhet under undantagsförhållandet ›
Publicerad 28.9.2017
Uppdaterad 7.5.2019