Vikingaåsens skolas fasad

Barn och skola

I Jomala kommun finns två skolor med årskurserna 1-6, Södersunda skola i kommunens västra distrikt och Vikingaåsens skola i kommunens östra distrikt. Intill Vikingaåsens skola ligger Kyrkby högstadium som Jomala har gemensamt med fyra andra kommuner på södra Åland.

Samarbeten

Jomala kommun har även ett samarbetsavtal med Mariehamns stad som medför att barn från främst Solberget och Kalmarnäs går i Strandnäs skola.

I Jomala kommun finns också en skola som drivs av Waldorf Åland r.f. som är utanför kommunens regi.

Barnomsorg

Kommunen har sex daghem jämnt spridda över kommunen från Gottby daghem i väster till Österkulla daghem i söder.

Nyheter inom Barn och skola

10.5.2022 - Ånyo lediganslagen Rektorstjänst vid Vikingaåsens och Södersunda skolor

Rektorstjänst vid Vikingaåsens och Södersunda skolor Tidigare inlämnade ansökningar beaktas vid tillsättandet av tjänsten. Vi söker en rektor för tillsvidare anställning vid Vikingaåsens och...
Läs mer om Ånyo lediganslagen Rektorstjänst vid Vikingaåsens och Södersunda skolor ›

4.2.2022 - Barnomsorgen från och med 7.2.2022

Kommunen följer de rekommendationer som ges med anledning av COVID-19. Barnen och personalen håller god hand- och hosthygien. Vi använder ännu munskydd/visir då vi anser det befogat och önskar att...
Läs mer om Barnomsorgen från och med 7.2.2022 ›

10.12.2021 - Information och riktlinjer till skolor och daghem i landskapet gällande covid-19

Meddelande från Ålands landskapsregering 9.12.2021 med information och riktlinjer till skolor och daghem i landskapet gällande covid-19. Informationen finns publicerad som en bilaga i menyraden. //...
Läs mer om Information och riktlinjer till skolor och daghem i landskapet gällande covid-19 ›

16.8.2021 - Vikarier till barnomsorgen

Är du intresserad av att komma och vikariera som sjukvikarie eller semestervikarie i barngrupp eller i kök på våra daghem i höst? Ta då kontakt direkt till respektive daghem. Sviby daghem, tel. 50474...
Läs mer om Vikarier till barnomsorgen ›

27.4.2021 - Påminnelse om hemvårdsstöd och ny föräldraledighet

Lyfter du hemvårdsstöd och ska gå på ny föräldraledighet? Kom ihåg att meddela det till byråsekreterare Gitt Helén på e-post gitt.helen@jomala.ax eller telefon 329 138. // 27.04.2021
Läs mer om Påminnelse om hemvårdsstöd och ny föräldraledighet ›
Publicerad 28.9.2017
Uppdaterad 31.3.2021