Idrott och motion

Idrottsrörelsen är en stor och viktig del av Jomala kommuns folkrörelse och föreningsliv. Det ideella arbete som föreningsledare och föräldrar utför är en ovärderlig tillgång för Jomala.

En mycket stor del av kommunens barn och ungdomar deltar i idrottsverksamhet. Därför spelar idrotten en viktig roll i deras uppväxt. Jomala kommun ger även bidrag till flera olika föreningar som bedriver verksamhet i kommunen.

Motionsidrotten fyller en viktig hälsobefrämjande funktion och attraherar alla åldrar. Kommunens vandringsleder och motionsbanor inbjuder både till motion och sköna naturupplevelser. På vintrarna kan du åka skidor och skridskor i kommunen.

Publicerad 17.10.2017
Uppdaterad 3.3.2021