Den 12.2.2018 antog kommunstyrelsen nya principer för verksamhetsbidrag och övriga bidrag för fritidsförvaltningen. Föreningarna kan söka två olika bidrag, ett medlemsbidrag samt ett...