Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Rönngården

Kommunens servicehus Rönngården omfattar 16 handikappanpassade lägenheter i varierande storlek och är avsett för pensionärer som vid ansökningstillfället har Jomala kommun som hemort. Rönngården har ingen personalbemanning utan den dagliga omsorgen försörjs genom hemservice.

Boende vid Rönngårdens servicehus beviljas enligt behovsprövning. Av följande orsaker, efter ansökan och när lediga lägenheter finns att tillgå, kan boende vid Rönngårdens servicehus beviljas:

  • Den nuvarande bostaden utgör hinder för ett självständigt liv, till exempel brist på handikappvänlighet eller liknande.
  • Den nuvarande bostaden utgör risk för social isolering, ensamhet och otrygghet.             
  • Den nuvarande bostaden ligger avlägset från servicepunkterna.

Hitta till servicehuset Rönngården

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 14.12.2023