Rönngården

Kommunens servicehus Rönngården omfattar 16 handikappanpassade lägenheter i varierande storlek och är avsett för pensionärer som vid ansökningstillfället har Jomala kommun som hemort. Rönngården har ingen personalbemanning utan den dagliga omsorgen försörjs genom hemservice.

Boende vid Rönngårdens servicehus beviljas enligt behovsprövning. Av följande orsaker, efter ansökan och när lediga lägenheter finns att tillgå, kan boende vid Rönngårdens servicehus beviljas:

  • Den nuvarande bostaden utgör hinder för ett självständigt liv, till exempel brist på handikappvänlighet eller liknande.
  • Den nuvarande bostaden utgör risk för social isolering, ensamhet och otrygghet.             
  • Den nuvarande bostaden ligger avlägset från servicepunkterna.

Hitta till servicehuset Rönngården

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 15.12.2021