Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Fritidshem

I kommunen finns möjlighet till fritidshemsverksamhet för elever från årskurserna 1 och 2. För skolbarn i Vikingaåsens skola finns Humlan och för skolbarn i Södersunda skola finns Södersunda fritidshem. För Strandnäs skola (för barn i Kalmarnäsområdet) finns fritidshemmet Ugglan.

Målsättningen med fritidshemsverksamheten är att barnen ska ha en fast plats att komma till efter skolan då båda föräldrarna arbetar. Det ska kännas meningsfullt och tryggt, och det ska vara roligt. Tyngdpunkten i verksamheten ska vara barnens egna intressen.

Öppettider

Fritidshemmen har öppet både före och efter skoltid och från och med 2016 även under skolloven, juli månad undantaget.

Ansökan

Ansökan om plats vid fritidshem ska lämnas in årligen inför varje nytt skolår. Länk för ansökan om Fritidshemsplats (Humlan, Södersunda eftis samt Ugglan) hittar du här.

Alla blivande förstaklassister får blanketten i samband med inskrivningen i april. Blanketten ska vara skolorna tillhanda senast den 15 april.

Avgift

Avgiften för en fritidshemsplats fastställs av barnomsorgschefen. Mer information om avgiften hittar du i menyraden.

Publicerad 4.10.2017
Uppdaterad 5.4.2024