Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2016-2019

  Ordinarie ledamöter Parti
Ordf. Mika Nordberg MSÅ
Vice ordf. Fredrik Karlström
Mob. 0400 721 274
MSÅ
  Kristian Aller
Mob. 0457 530 1404
MSÅ
  Tony Lundberg  Lib
  Anders Eriksson
Mob. 0457 522 1603
ÅF
  Tage Eriksson
Mob. 0457 524 3743
C
  Gyrid Högman C
  Dan Jansén Soc
  Dennis Jansson MSÅ
  Bo-Yngve Karlsson C
  Niklas Rajamäki
Mob. 040 501 9702
MSÅ
  Hanna Segerström
Mob. 0457 331 4060
ÅF
  Christina Sjöbacka Bäck C
  Pamela Sjödahl Lib
  Roger Slotte
Mob. 0400 721 097
C
  Hedvig Stenros Soc
  Wille Valve
Mob. 040 596 2929
MSÅ

C = Centern, Lib = Liberalerna, MSÅ = Moderat samling, Soc = Socialdemokraterna, ÅF = Ålands framtid

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 3.10.2019