Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2020-2023

  Ordinarie ledamöter Parti
Ordf. Tage Eriksson
0457 5243743
C
Vice ordf. Gyrid Högman
Mob. 0457 548 3538
C
  Kristian Aller
Mob. 0457 530 1404
MSÅ
  Siv Ekström  S
  Roger Eriksson L
  Annika Hambrudd
Mob. 0457 3431 786
C
 

Sarah Holmberg
Mob. 040 7761 720

MSÅ
  Annette Holmberg-Jansson
Mob. 0457 313 4429
MSÅ
 

Anders Eriksson
Mob. 0457 5221 603

ÅF
 

René Janetzko
Mob. 040 744 7768

Ob
  Harry Jansson C
  Dennis Jansson MSÅ
  Tommy Nordberg C
  Fredrik Karlström
Mob. 040 0721 274
MSÅ
  Carina Aaltonen S
  Linda Valve  L
  Wille Valve
Mob. 040 596 2929
MSÅ

C = Centern, L = Liberalerna, MSÅ = Moderat samling, S = Socialdemokraterna, ÅF = Ålands framtid, Ob = Obunden samling 
De namn som är markerade i blått är klickbara och visar personens e-postadress. Är namnet markerat i svart saknas e-postadress.

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 20.1.2022