Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2020-2023

  Ordinarie ledamöter Parti
Ordf. Tage Eriksson
0457 5243743
C
Vice ordf. Gyrid Högman
Mob. 0457 548 3538
C
  Kristian Aller
Mob. 0457 530 1404
MSÅ
  Siv Ekström  S
  Roger Eriksson L
  Annika Hambrudd
Mob. 0457 3431 786
C
 

Sarah Holmberg
Mob. 040 7761 720

MSÅ
  Annette Holmberg-Jansson
Mob. 0457 313 4429
MSÅ
 

Anders Eriksson
Mob. 0457 5221 603

ÅF
 

René Janetzko
Mob. 040 744 7768

Ob
  Harry Jansson C
  Jörgen Strand MSÅ
  Tommy Nordberg C
  Fredrik Karlström
Mob. 040 0721 274
MSÅ
  Carina Aaltonen S
  Linda Valve  L
  Wille Valve
Mob. 040 596 2929
MSÅ

C = Centern, L = Liberalerna, MSÅ = Moderat samling, S = Socialdemokraterna, ÅF = Ålands framtid, Ob = Obunden samling 
De namn som är markerade i blått är klickbara och visar personens e-postadress. Är namnet markerat i svart saknas e-postadress.

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 10.5.2023