Lekparker

Kommunen har verksamhet vid två lekparker, Gottby lekpark och Kyrkoby lekpark.

Gottby lekpark

Gottby lekpark är belägen invid Gottby daghem i Gottby. Lekparken består av en utelekgrupp med max 25 barn, 2-4-åringar. Verksamhet kl. 9-12 måndag - fredag.

Kyrkoby lekpark

Kyrkoby lekpark är belägen i Prästgården by invid församlingshemmet. Lekparken består av en utelekgrupp med max 25 barn, 2-4-åringar. Verksamhet kl. 9-12 måndag - fredag.

Avgift

I menyraden hittar du länk till aktuell lekparksavgift.

Publicerad 24.11.2017
Uppdaterad 19.10.2022