Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Aktuella upphandlingar

Anbudsförfrågan - Trollsländan belysning

17.11.2023 | Upphandling - skola
Jomala kommun, tekniska förvaltningen, önskar inbegära anbud för byte av belysningsarmaturer med tillbehör vid Trollsländans daghem. Vänligen se bifogad anbudsförfrågan och arbetsplan. Elritningen...
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 9.5.2022