Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Aktuella upphandlingar

Anbudsförfrågan: Plogning av privata vägar, gator och GC-vägar inom tio (10) distrikt.

29.5.2023 | Upphandling - infrastruktur
Jomala kommun begär in anbud gällande plogning av privata vägar, gator och GC-vägar inom tio (10) distrikt. Avtal tecknas för tre (3) plogningssäsonger. Anbudshandlingar och närmare information...

Anbudsförfrågan Vikingahallens nya tak

24.3.2023 | Upphandling - infrastruktur
Fritidsförvaltningen utbjuder på entreprenad anläggande av nytt tak på Vikingahallen i Jomala. Upphandlingen sker vid www.e-avrop.com.  Mer information fås av fritidschef Krille Mattson på telefon...

Anbudsförfrågan Vikingahallens nya sportgolv

17.3.2023 | Upphandling - infrastruktur
Fritidsförvaltningen utbjuder på entreprenad anläggande av nytt sportgolv vid Vikingahallen i Jomala. Upphandlingen sker vid www.e-avrop.com.  Mer information fås av fritidschef Krille Mattson på...
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 9.5.2022