Aktuella upphandlingar

Upphandling personlig assistans

15.11.2019 | Upphandling - infrastruktur
Entreprenören ska ansvara för och utföra personlig assistans åt klienter som, i enlighet med 8 c § lagen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1987), beviljats servicen av beställaren...
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 11.10.2017