Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Sevärdheter

Ålands äldsta stenkyrka

Kyrkan är helgad åt Ålands skyddshelgon S:t Olof som för övrigt även är avbildad på Jomalas kommunvapen.

Kyrktornet med sina två klockor är 52 meter högt. På kyrkogården finns Ålands enda emigrantsten, som rests till minne över de ålänningar som utvandrat och aldrig återvänt till fädernebygden, och även en minnessten över omkomna sjömän. Söder om kyrkan finns även "Ålandskungen" Julius Sundbloms grav.

Kungsö batteri

Batteriet på Kungsö var ett av de tio kustbatterier som ryssarna uppförde på Åland under första världskriget. Batteriet förlades till högsta punkten på Dalsberg, 32 meter över havet. Till batteriet hörde också ett kasernkomplex för besättningen på cirka 100 man.

Önningebymuseet

Önningeby konstmuseum som Önningeby hembygdsförening r.f. öppnade sommaren 1992 är ett litet konst- och kulturhistoriskt museum som berättar om konstnärskolonin kring Victor Westerholm. Museet är beläget i Önningeby, i en unik stenladugård från år 1869 och varje sommar arrangeras specialutställningar med verk av kolonisterna där. Här finns också föremål och bilder som berättar om den miljö där konsten skapades.

Lemströms kanal

Lemströms kanal, som skiljer Jomala från grannkommunen Lemland, har alltid varit en viktig sjöfartsled och idag är den en uppskattad rutt för fritidsbåtar som besöker Åland. Under sommarsäsongen öppnas svängbron över kanalen på fastslagna tider, så att också segelbåtar kan ta sig igenom.

Kanalen förstorades och stenlades av ryska krigsfångar 1882.

Ingbyberget

Den åländska berggrunden genomkorsas allmänt av brottlinjer och förkastningsstup, som ofta löper i nord-sydlig riktning. På Ingbyberget finns ett av dessa.

På berget finns ett utsiktstorn men även bronsåldersgravar och en av Ålands många stenåkrar, Knapplarna. Stenåkrar är fält av stenar som brutits loss från den omgivande berggrunden eller förts dit av inlandsisen. Stenarna är ofta runda och slipade, eftersom de legat på fornstränder som en gång bearbetades av havsvågorna. Knapplarna ligger på 61-65 meter över vår nuvarande havsnivå och formades av Ancylushavet för över 7.000 år sedan.

Men även stigen uppför berget bjuder på spännande upptäckter! Den löper genom en imponerande klyfta, men strax innan man når denna viker en annan stig av till höger i riktning mot den s.k. Trollkyrkan, en elva meter djup grottliknande klyfta. Enligt sägnen beboddes grottan av en gammal gumma och hennes ko under Stora ofreden, då Åland var ockuperat av ryska trupper 1714-21. Grottan kan även nås från bergets topp, men innebär en klart svårare klättring. 

Fornlämningar

Jomala har många sevärda fornplatser varav Jettböle är en av Nordens mest kända stenåldersboplatser (2500-2000 f. Kr.)

I Dalkarby, bredvid Dalkarby träsk, finns Borgberget och Kasberget. Borgberget har murrester av en landborg från vikingatiden och ett vackert gravfält i sluttningen mot sjön. Kasberget, som är 72 meter högt, är ett av de många berg där signaleldar tändes vid fiendeflottors ankomst. Där finns även ett bronsålderskummel.

Ramsholmen

Ramsholmen med dess praktfulla lövängar har troligen fått sitt namn av den starkt doftande och vitlökssmakande ramslöken som växer rikligt på platsen.

Lövängar var tidigare en självklar del av det åländska kulturlandskapet men jordbrukets modernisering under det senaste århundradet har lett till att de flesta åländska lövängsområden har vuxit igen.

Idag existerar denna typ av kulturlandskap endast på ett fåtal platser på Åland. Under vår och sommarmånaderna är blomprakten storslagen med hav av vitsippor och gullvivor, hamlade askar, hassellundar och sällsynta orkidéer som exempelvis Kungsängslilja.

Ramsholmen har också ett rikt fågelliv. Här finns ett flertal arter av sjöfåglar och vadare som häckar eller söker föda i den biologiska mångfald en löväng kan erbjuda.

Sevärdheter

Publicerad 10.10.2017
Uppdaterad 13.2.2024