Hemvårdsstöd

När du har ett barn under 3 år och som inte har en kommunal barnomsorgsplats kan du få hemvårdsstöd. 

Om du är vårdledig för att vara hemma med ditt barn kan du söka det lagstadgade hemvårdsstödet från kommunen. Du kan även erhålla hemvårdsstödet om du arbetar och själv ordnar med barnomsorg hos t.ex mor- eller farföräldrar, privat dagmamma eller lekparksverksamhet.

Stödet betalas ut från med den första dagen efter det att föräldrapenningen ha upphört.

Stödet betalas ut den 25:e varje månad.

En komplett ansökan ska lämnas in senast den 10:e i månaden för att vara med i utbetalningen.

PARTIELLT STÖD

Om du har ett barn under 3 år och arbetar högst 30 timmar i veckan har du rätt till partiellt stöd.  

Du har även rätt till partiellt stöd för skolbarn om du har ett barn som deltar i första och andra årets undervisning i grundskolan och om du har en arbetstid på högst 30 timmar/vecka, under förutsättning att barnet inte har kommunalt fritidshem.

En fullständig ansökan består av:

  • Blankett "Ansökan om hemvårdsstöd".
  • FPA:s beslut över föräldrapenningsperioden
  • Om ni vill lyfta tilläggsdelen: löne- o beskattningsintyg.
  • Lyftarens skattekort för förmån
  • Intyg från arbetsgivaren över förkortad arbetstid (gäller för partiellt stöd)
  • Intyg över tjänstledighet eller dylikt (utökat hemvårdsstöd)
  • Man bör även uppge om någondera förälder har arbetsgivare utom Åland

Viktigt att meddela förändringar

Tänk på att du är skyldig att meddela förändringar som kan påverka rätten till stöd.

Det vanligaste förändringarna är att du har börjat arbeta och har en tilläggsdel som påverkar inkomsten eller att du har påbörjat en ny moderskapsledighet, flyttat till en annan kommun eller att barnet har fåt kommunal barnomsorgsplats.

Om du har fått för mycket stöd utbetalt leder det till återkrav.

Lönespecifikationen får du elektroniskt till din nätbank.

Meddela det till Felicia Westerlund på felicia.westerlund@jomala.ax eller 329138.

 

Publicerad 4.10.2017
Uppdaterad 31.1.2023