Hemvårdsstöd

När du har ett barn under 3 år och som inte har en kommunal barnomsorgsplats kan du få hemvårdsstöd. Det kan vara någondera föräldern som sköter barnet hemma, men barnet kan också ha privat barnomsorg.

Du kan börja få hemvårdsstöd direkt efter föräldraledigheten och före eller efter pappamånaden. Föräldrarna kan alltså arbeta eller ta ut avlönad semester medan de får hemvårdsstöd.

Om du har ett barn under 3 år och arbetar högst 30 timmar i veckan har du rätt till partiellt stöd.  Du har även rätt till partiellt stöd om du har ett barn som deltar i första och andra årets undervisning i grundskolan och om du har en arbetstid på högst 30 timmar/vecka.

En fullständig ansökan består av:

Blankett "Ansökan om hemvårdsstöd".
Folkpensionsanstaltens beslut över föräldrapenningsperioden.
Om ni vill lyfta tilläggsdelen: löneintyg.
Intyg från arbetsgivaren över vård- eller tjänstledighet (gäller för utökat hemvårdsstöd).
Intyg från arbetsgivaren över förkortad arbetstid (gäller för partiellt stöd).
Lyftarens skattekort för förmån.

Om du lyfter hemvårdsstöd och går på ny föräldralediget:

Meddela det till Gitt Helén på gitt.helen@jomala.ax eller 329138.

 

Publicerad 4.10.2017
Uppdaterad 27.4.2021