Tekniska förvaltningen meddelar: Plogning av privata infarter vintern 2021-2022 (Obs, gäller endast fastigheter som inte ligger inom detaljplaneområden) Distrikt 1 Brändö, Djurvik, Gottby,...