Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Sotning

Den som äger eller innehar en byggnad eller anläggning ansvarar för att eldstäder och rökkanaler sotas. Detta innebär att du själv håller koll på när det är dags att sota och bokar tid för sotning.

Beställ sotning

Sotningen i Jomala kommun handhas av P-O Mattsson, tel. 0400 52 9251.

Sotningsintervall

Sotning ska utföras med följande intervall:

  • eldstäder och rökkanaler vilka används i näringsverksamhet sotas efter behov, dock åtminstone en gång per år
  • rökkanaler för centralvärmepannor som eldas med lätt brännolja sotas åtminstone en gång vartannat år
  • rökkanaler för centralvärmepannor som eldas med tung brännolja eller fast bränsle sotas åtminstone en gång per år
  • hushållseldstäder i enskilda hushåll såsom köksspisar, kakelugnar, kaminer och dylikt som används som primär källa för uppvärmning av utrymmen och för matlagning sotas åtminstone en gång per år
  • hushållseldstäder enligt föregående punkt som inte används som primär källa för uppvärmning av utrymmen och för matlagning sotas åtminstone en gång vart fjärde år samt
  • eldstäder i fritidshus och bastuugnar i enskilt bruk sotas åtminstone en gång vart fjärde år. 
Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 13.2.2024