Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Daghemmet Trollsländan

Trollsländan, Godbyvägen 448, 22150 JOMALA, trollslandan@jomala.ax

Två avdelningar för 1-3-åringar, en avdelning för 2-4-åringar, två avdelningar för 3-6-åringar

Föreståndare: Kerstin Engström

Arbetsplan 

Arbetsplan för daghemmet Trollsländan samt barnhälsoplan och säkerhetsplan hittar du i menyraden.

Publicerad 4.10.2017
Uppdaterad 23.5.2024