Kultur

Kultur skapas av oss alla!

Biblioteks- och kulturchefen bistår kommunens kulturföreningar och konstutövare i frågor gällande kultur och konst.

Kulturverksamheten innehåller bland annat:

  • utställningar på biblioteket
  • föredrag på biblioteket
  • beslut om kulturbidrag

 

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 12.1.2022