Kultur

Kultur skapas av oss alla!

Från den 1.6 2013 är kultursekreterartjänsten i kommunen indragen. Det innebär att mycket av det som tidigare sköttes av tjänsteinnehavaren nu slopas eller måste utföras på ideell basis av kommuninvånarna.

Kultur som blir kvar i kommunal regi är:

  • utställningar på biblioteket
  • föredrag på biblioteket
  • beslut om kulturbidrag.

Biblioteks- och kulturchefen  har hand om aktiviteterna ovan. 

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 26.3.2019