Daghemmet Vikingen

Vikingen finns i kommunens nya samlingshus. Daghemmet har två avdelningar för 1-3 åringar.

 

 

Publicerad 20.11.2017
Uppdaterad 7.9.2020