Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Daghemmet Vikingen

Vikingen, Godbyvägen 439, 22150 Jomala, vikingen@jomala.ax

En avdelning för 1-3-åringar, en avdelning för 3-6-åringar

Föreståndare: Marika Kalm

Arbetsplan 

Arbetsplan för daghemmet Vikingen samt barnhälsoplan och säkerhetsplan hittar du i menyraden.

Publicerad 20.11.2017
Uppdaterad 23.5.2024