Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

FAB Jomala bostäder

FAB Jomalabostäder är ett av Jomala kommun helägt fastighetsbolag. Bolaget har två hyresfastigheter.

Gottby radhus

Gottby radhus utgörs av sex lägenheter, 72 och 63 m2 stora.

Gölby radhus

Gölby radhus utgörs av sex lägenheter fördelat på två hus. Lägenheterna är 72 och 63 m2 stora.

Lediga lägenheter 

Just nu finns inte några lediga lägenheter, men du kan ställa dig i bostadskö. Det är samma kö för både kommunens hyreslägenheter och FAB Jomalabostäders. I menyraden hittar du blanketten för att ansöka om bostad.

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 5.4.2024