Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Aktiviteter för äldre

Vid kommunens servicehus Rönngården anordnas en hel del aktiviteter ledda av frivilligorganisationer och församlingen, som är öppna för alla kommuninvånare. För koordinering och komplettering av det befintliga utbudet har kommunen sedan 2019 en anställd aktivitetskoordinator.

Aktivitetskoordinatorn har sitt fokus i det förebyggande arbetet att främja såväl det fysiska som det psykosociala välbefinnandet. Utöver gruppaktiviteterna på Rönngården anordnas individanpassade aktiviteter för hemmaboende äldre samt vid behov hemmarehabilitering.

Vill du veta mer gällande återkommande aktiviteter eller träffa vår aktivitetskoordinator individuellt, ta kontakt per telefon eller e-post: aktivitetskoordinator@jomala.ax .

Evenemang hittar du också i kommunens infoblad som publiceras månatligen. 

 

 

Publicerad 17.10.2017
Uppdaterad 15.12.2021