Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Jomalas näringsliv

Jomalas näringsliv är i ständig utveckling och det har hänt mycket under de senaste åren. I kommunen ligger bland annat Ålands största affärsområde där du hittar över 30 olika företag.

I Jomala finns över 400 företag och samtliga branscher finns representerade. I sammanhanget kan nämnas att över 100 företag som håller på med byggnadsverksamhet finns inom kommunens gränser och är den största branschen i kommunen.

Publicerad 31.1.2018
Uppdaterad 13.2.2024