Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Bokslut och verksamhetsberättelse

I högermenyn under rubriken "Bilagor" hittar du Jomala kommuns bokslut och verksamhetsberättelse från de senaste åren. Är du intresserad av att ta del av äldre material, kontakta då ekonomikansliet.

De flesta dokument på kommunens hemsida är i pdf-format. För att kunna läsa dessa dokument krävs att du har programmet Adobe Acrobat®Reader installerat på din dator. Programmet kan laddas ner gratis genom att klicka här.

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 13.2.2024