Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Byggnadsinspektionen

Bygglovsärendena administreras av kommunens byggnadsinspektion som leds av byggnads- och miljöinspektören. Byggnadsinpektionen är placerad i kommunkansliet.

Boka tid

Byggnadsinspektörerna arbetar även ute på fältet så det är säkrast att boka en tid innan du besöker kansliet.

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 13.2.2024