Momsfri socialservice

Du är berättigad till momsfri socialservice om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behov av hjälp. Servicen utan moms kan vara till exempel skötsel av hemmet, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden, räknas alla som momsfri service.

Kontakta själv det företag varifrån du vill köpa servicetjänster. Företaget ska finnas med i listan nedan över godkända företag. Då serviceavtalet mellan företaget och dig som kund skrivs är det viktigt att också göra upp en serviceplan där ditt servicebehov framgår, det vill säga varför du behöver hjälp med din vardag. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster samt hur ofta du behöver dem.

Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är cirka en fjärdedel, vilket betyder att du får en betydande inbesparing. Dessutom kan du som kund utnyttja hushållsavdraget, som är 50 % av priset på servicen.

Serviceavtal mellan företag och kund

Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets representant att kundens handlingsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel kundens läkarintyg. Inga myndighetsbeslut behövs. En socialarbetares bedömning behövs endast i de fall där kommunen producerar tjänsterna. Kundens inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte heller någon roll. Kundens behov av hjälp är det enda kriteriet som avgör, då företaget överväger om de har rätt att sälja sina tjänster momsfritt till kunden.

Det är också viktigt att de företag som erbjuder hemservice som sociala tjänster, anmält sin verksamhet till den kommun eller de kommuner där företagen är verksamma. Då övervakas verksamheten av de sociala myndigheterna. Företaget måste också ha en plan för egenkontroll.

Mer information om momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster fås från skatteförvaltningen.

Företag som vill bli godkända producenter lämnar anmälningsblanketten till:

Äldreförvaltningen
Jomala kommun
Pb 2, 22151 Jomala

Godkända företag

De företag som är godkända momsfria privata producenter av socialservice presenteras här nedan. Det är dessa företag du kan ingå serviceavtal med. Listan uppdateras regelbundet.

Ab Feja Oy, tel.529121, 16790 eller e-post info@feja.ax

Hjördis Dammvippa, tel. 040 7616744 eller e-post dammvippan@hjordis.ax

Fint på Åland Ab, tel. 040 1784070 eller e-post info@fint.ax

Tant Gröns städ, tel. 040 5637422 eller e-post tantgronsstad@gmail.com

Firma Tanja Baranova Städ, tel. 0457 3431164 eller e-post tanusab@inbox.lv

Larisas hemstäd, tel. 0457 3446877 eller e-post larisa6304@gmail.com

Skurborstens hushållsnära tjänster, e-post skurborstens@outlook.com

Björkkö Ab, tel. 0400 286383 eller e-post info@bjorkko.ax

Folkhälsan på Åland, hemvård o hemsjukvårdstjänster, tel: 0457 3456250 eller e-post jenny.sporre@folkhalsan.ax

Stjärn-Städ, tel. 0408577825 eller e-post stjarnstad@gmail.com

Publicerad 30.11.2017
Uppdaterad 10.6.2021