Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Momsfri socialservice

Du som kommuninvånare är berättigad till momsfri socialservice om det konstaterats att du inte klarar din vardag utan hjälp. Orsaker till behov av hjälp kan till exempel vara ålderdom, sjukdom, skada eller återhämtning från sjukdom. Socialservice utan moms kan exempelvis vara städning, matservice och andra stödtjänster. Momsfri socialservice är inte en kommunal service utan erbjuds av privata företag.

Kontakta själv det företag som du önskar köpa servicetjänster av. Företaget behöver uppfylla följande villkor för att kunna fakturera kunden momsfritt:

  • Serviceproducenten ska finnas registrerad på kommunens hemsida (på listan nedan)
  • Serviceproducenten ska göra upp en serviceplan tillsammans med kunden
  • Serviceproducenten ska ingå ett serviceavtal med klienten om tillhandahållandet av tjänsterna som socialvårdstjänster
  • Serviceproducenten ska ha en uttalad ansvarsperson som ansvarar för servicens kvalitet
  • Serviceproducenten har upprättat en plan för egenkontroll

Momsens andel av summan är 24 procent, vilket betyder att kunden får en betydande inbesparing. Dessutom kan kunden utnyttja hushållsavdraget som är 40 procent av priset på servicen.

Det är viktigt att de företag som erbjuder hemservice som sociala tjänster anmält sin verksamhet till den kommun eller de kommuner där företagen är verksamma. Då övervakas verksamheten av de sociala myndigheterna.

Godkända privata serviceproducenter i Jomala:

Uppdaterad 27.2.2024

Ab Feja Oy, tel. 529121, 16790 eller e-post: info@feja.ax 

Björkkö Ab, tel. 0400 286383 eller e-post: info@bjorkko.ax

Fint på Åland Ab, tel. 040 1784070 eller e-post: info@fint.ax

Firma Tanja Baranova Städ, tel. 0457 3431164 eller e-post: tanusab@inbox.lv

Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland ab/Hemtjänst och hemsjukvård. Tel. 018-527053 eller e-post: hemtjansten@folkhalsan.ax

Gladys Dammvippa, tel. 040 08577817 eller e-post: gladys.dammvippa@gmail.com

JS Städ, tel. 0457 73431142 eller e-post: jsstad.aland@gmail.com

Larisas hemstäd, tel. 0457 3446877 eller e-post: larisa6304@gmail.com

Skurborstens hushållsnära tjänster, tel: 0457 3459900 eller e-post: skurborstens@outlook.com

Stjärn-Städ, tel. 040 8577825 eller e-post: stjarnstad@gmail.com

Städax, tel. 040 6800047 eller e-post: info@stad.ax

Tant Gröns städ, tel. 040 5637422 eller e-post: tantgronsstad@gmail.com 

Oy Trendum Ab, tel. 0457 5801234 eller e-post: info@trendum.ax

Hemfixarn KB, tel. 040 8241212 eller e-post hemfixarn112@gmail.com

 

Önskar du producera privat socialservice?

Ansökningsblankett och anvisningar hittar du här på kommunens hemsida. Anhållan ska skickas till:

Äldreförvaltningen Jomala kommun, PB 2, AX-22 150 JOMALA

Mera information

Klicka här för att komma till skatteförvaltningsens hemsida där du kan läsa mer.

Publicerad 30.11.2017
Uppdaterad 27.2.2024