Frivilliga brandkåren

Kommunen har idag två brandkårer, Jomala FBK och Gottby FBK. Kårerna har regelbundna övningar och får sin utbildning genom Ålands brand- och räddningsförbund. Kommunen har sammanlagt cirka ett 60-tal larm och uppdrag per år. 

Jomala FBK

Jomala FBK belägen i Ingby har idag ett 30- tal aktiva medlemmar. Dessutom har kåren ett femtontal juniorer och en damklubb som aktivt stöttar och ställer upp för kårens verksamhet. Förutom sedvanlig släckningsbil har kåren en räddningsbil som bl.a. är specialutrustad för trafikolycka. Klicka här för att komma till Jomala FBKs egen hemsida. Ta kontakt med Jomala FBK om du är intresserad av verksamheten.

Brandstationen färdigställdes år 2010 och har givit nya möjligheter för de aktiva att bedriva verksamheten. 

Gottby FBK

Gottby FBK utgår från Gottby och har bl.a. en tankbil till sitt förfogande. Kåren har ca ett 15-tal aktiva och ett 10-tal juniorer.

Ålands brand- och räddningförbund

Ålands brand- och räddningsförbund är en takorganisation för de åländska brand- och räddningskårerna. Huvuduppgiften är att utbilda de frivilliga brandkårerna och att försöka skapa intresse för frivillig brandkårsverksamhet bland ungdomar, så att brandkårerna kan rekrytera nya medlemmar.

Publicerad 24.11.2017
Uppdaterad 14.2.2020