Kontaktpersoner

Ammi Björk

Bokförare
Ekonomikansliet
 1. +358 18 329 127

Ann Sindén

Kanslist, Södersunda skola
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 740

Ann-Britt Jansson

Byråsekreterare
Tekniska förvaltningen
 1. +358 18 329 130

Annika Elfsberg

Biblioteksbiträde
Biblioteks- och kulturförvaltningen
 1. +358 18 329770

Billy Eriksson

Byggnadsinspektör
Byggförvaltningen
 1. +358 18 329 188

onsdagar-fredagar

Carina Jansson

Biträdande rektor, Södersunda skola
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 741
 2. +358 457 3460 716

Carita Rönning

Speciallärare i barnomsorgen
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 139

Caroline Karlsson

VA-tekniker
Tekniska förvaltningen
 1. +358 18 329 158

Christian Dreyer

Kommundirektör
Centralförvaltningen
 1. +358 18 329 126
 2. +358 457 34 56 124

Daghemmet Trollsländan

Daghem
 1. +358 18 329 151

Daghemmet Vikingen

Daghem
 1. +358 18 329 171

Dan Lindblom

Ekonomichef
Ekonomikansliet
 1. +358 18 329 131
 2. +358 400 9561 81

Elin Andersén

Ekonom
Ekonomikansliet
 1. +358 18 329 124

Elin Grönqvist

Barnomsorgsledare fr.o.m. 13.2
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 137

Felicia Westerlund

Vik. Byråsekreterare
Centralförvaltningen
 1. +358 18 329 10

Felicia Westerlund

Byråsekreterare
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 138

Fritidshemmet Humlan

Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 730

Fritidshemmet Ugglan

Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 5310

Gottby daghem

Daghem
 1. +358 18 329 178

Gottby lekpark

Bildningsförvaltningen
 1. +358 40 7468 269

Gustav Mattsson

Fritidsledare
Fritidsförvaltningen
 1. +358 18 329792
 2. +358 457 5692 259

Guy Dannström

Byggnads- och miljöinspektör
Byggförvaltningen
 1. +358 18 329 128

Heidi Eriksson

Vik. Kommunsekreterare
Centralförvaltningen
 1. +358 18 329 120
 2. +358 457 3457 702

Helena von Schoultz

Aktivitetskoordinator
Äldreförvaltningen
 1. +358 18 329135
 2. +358 457 3457 760

Hemvården

Rönngården
Äldreförvaltningen
 1. +358 18 329 134
 2. +358 457 5691 848

Fax: +358 18 31 946

Jesper Strandvik

Personalchef
Centralförvaltningen
 1. +358 18 329 144
 2. +358 40 5185 700

John Knight

Biblioteksbiträde
Biblioteks- och kulturförvaltningen
 1. +358 18 329770

Jomala bibliotek

Lånedisk
Biblioteks- och kulturförvaltningen
 1. +358 18 329770

Biblioteksbiträde Annika Elfsberg

Biblioteksbiträde John Knight

Skolbiblioteksbiträde Malin Ölund

Kerstin Lundberg

Lantbrukssekreterare
Lantbrukskansliet
 1. +358 18 329 140
 2. +358 457 3453 962

Krille Mattsson

Fritidschef
Fritidsförvaltningen
 1. +358 18 329791
 2. +358 457 5267 230

Krister Koskinen

Brandmästare
Räddningsförvaltningen
 1. +35818 329 145
 2. +358 457 3456 435

Kristian Granberg

Rektor, Kyrkby högstadieskola
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 328 711

Kyrkoby lekpark

Bildningsförvaltningen
 1. +358 457 5958 303

Lennart Johansson

Räddningschef
Räddningsförvaltningen
 1. +358 18 329 132
 2. +358 457 5221 630
 3. +358 18 329 112 (fax)

Linus Blomster

Rektor, Strandnäs skola
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 531 340

Lönekansliet

Löneräknare
Ekonomikansliet
 1. +358 18 329 123
 2. +358 18 329 121

Magnus Nordin

Teknisk chef
Tekniska förvaltningen
 1. +358 18 329 129

Malin Ölund

Biblioteksbiträde
Biblioteks- och kulturförvaltningen
 1. +358 18 329770

Markus Ögren

Planerare
Planläggning
 1. +358 18 329 186

Mathias Eriksson

Utbildningschef
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 328 717
 2. +358 457 5167 156

Mathias Rösgren

Planläggare
Planläggning
 1. +358 18 329 187

Mervi Appel

Biblioteks- och kulturchef
Biblioteks- och kulturförvaltningen
 1. +358 18 329771

Nanica Lindblom

Byråsekreterare bygglov
Byggförvaltningen

Ove Smeds

Hemserviceledare
Äldreförvaltningen
 1. +358 18 32 9134
 2. +358 457 5691 848

Pernilla Blomqvist

Biträdande rektor, Vikingaåsens skola
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329711

Robin Mattsson

Kommuntekniker
Tekniska förvaltningen
 1. +358 18 329 142

Sanna Lindroos

Äldreomsorgschef
Äldreförvaltningen
 1. +358 18 329 141

Siv Forsbom Hjerpe

Kanslist, Vikingaåsens skola
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 710

Strandnäs skola

Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 531 341

Susanne Hellström

Rektor över lågstadieskolorna (Vikingaåsen/Södersunda)
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329714

Sviby daghem

Daghem
 1. +358 18 329 191

Södersunda fritidshem

Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 750

Södersunda skola

Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 740

Thomas Mattsson

Ledande brandinspektör
Räddningsförvaltningen
 1. +358 18 329 175
 2. +358 40 8281 640
 3. +358 18 329 112 (fax)

Tiina Straus-Dahl

Speciallärare i barnomsorgen
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 147

Ungdomsgården

Fritidsförvaltningen
 1. +358 457 5692 259

Ungdomsledare

Fritidsförvaltningen

Vikingahallen

Idrottsanläggningsskötare
Fritidsförvaltningen
 1. +358 18 329 790
 2. +358 457 5244 281

Vikingaåsens skola

Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 32 970
 2. +358 329 716 (fax)

Österkulla daghem

Daghem
 1. +358 18 329 161

Överby daghem

Daghem
 1. +358 18 329 181
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 8.12.2017