Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Kontaktpersoner

 

 

Ammi Björk

Bokförare
Ekonomikansliet
 1. +358 18 329 127

Andrea Björnhuvud

Barnomsorgschef
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 136

Ann Sindén

Kanslist, Södersunda skola
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 740

Ann-Britt Jansson

Byråsekreterare
Tekniska förvaltningen
 1. +358 18 329 130

Billy Eriksson

Byggnadsinspektör
Byggförvaltningen
 1. +358 18 329 188

onsdag-fredag

Carina Jansson

Biträdande rektor, Södersunda skola
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 741
 2. +358 457 3460 716

Carita Rönning

Speciallärare i barnomsorgen
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 139

Christian Dreyer

Kommundirektör
Centralförvaltningen
 1. +358 18 329 126
 2. +358 457 34 56 124

Daghemmet Trollsländan

Daghem
 1. +358 18 329 151

Daghemmet Vikingen

Daghem
 1. +358 18 329 171

Dan Lindblom

Ekonomichef
Ekonomikansliet
 1. +358 18 329 131
 2. +358 400 9561 81

Elin Andersén

Ekonom
Ekonomikansliet
 1. +358 18 329 124

Elin Grönqvist

Barnomsorgsledare
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 137

Telefontid kl. 9-11. Övriga ärenden hänvisas till e-post.

Felicia Westerlund

Byråsekreterare
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 138

Fritidshemmet Humlan

Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 730

Fritidshemmet Ugglan

Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 5310

Gottby daghem

Daghem
 1. +358 18 329 178

Gottby lekpark

Bildningsförvaltningen
 1. +358 40 7468 269

Gustav Mattsson

Fritidsledare
Fritidsförvaltningen
 1. +358 18 329792
 2. +358 457 5692 259

Guy Dannström

Byggnads- och miljöinspektör
Byggförvaltningen
 1. +358 18 329 128

Heidi Eriksson

Biträdande kommundirektör
Centralförvaltningen
 1. +358 18 329 120

Hemvården

Rönngården
Äldreförvaltningen
 1. +358 18 329 134
 2. +358 457 5691 848

Fax: +358 18 31 946

Jesper Strandvik

Personalchef
Centralförvaltningen
 1. +358 18 329 144
 2. +358 40 5185 700

John Johansson

Sakkunnig vid centralförvaltningen
Centralförvaltningen
 1. +358 18 329 119

Jomala bibliotek

Lånedisk
Biblioteks- och kulturförvaltningen
 1. +358 18 329770

Biblioteksbiträde Annika Elfsberg
Biblioteksbiträde John Knight
Skolbiblioteksbiträde Nina Westerback

Karl Nordlund

Biträdande räddningschef
Räddningsförvaltningen
 1. +358 18 329 111

Kerstin Lundberg

Lantbrukssekreterare
Lantbrukskansliet
 1. +358 18 329 140
 2. +358 457 3453 962

Krille Mattsson

Fritidschef
Fritidsförvaltningen
 1. +358 18 329791
 2. +358 457 5267 230

Krister Koskinen

Brandmästare
Räddningsförvaltningen
 1. +35818 329 145

Kristian Granberg

Rektor, Kyrkby högstadieskola
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 328 711

Kyrkoby lekpark

Bildningsförvaltningen
 1. +358 457 5958 303

Lennart Johansson

Räddningschef
Räddningsförvaltningen
 1. +358 18 329 132
 2. +358 18 329 112 (fax)

Linda Henriksson

Byråsekreterare
Äldreförvaltningen
 1. +358 457 5691 826

Telefontid tisdagar och onsdagar kl. 10-14. Övriga ärenden hänvisas till e-post.

Linus Blomster

Rektor, Strandnäs skola
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 531 340

Lönekansliet

Löneräknare
Ekonomikansliet
 1. +358 18 329 123
 2. +358 18 329 121

Mathias Eriksson

Utbildningschef
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 328 717
 2. +358 457 5167 156

Mathias Rösgren

Planläggare
Planläggning
 1. +358 18 329 187

Mattias Olander

Teknisk chef
Tekniska förvaltningen
 1. +358 18 329 129

Mervi Appel

Biblioteks- och kulturchef
Biblioteks- och kulturförvaltningen
 1. +358 18 329771

Mona Cepeha

Redovisningsekonom
Ekonomikansliet
 1. +358 18 329 133

Nanica Lindblom

Byråsekreterare bygglov
Byggförvaltningen

Ove Smeds

Hemserviceledare
Äldreförvaltningen
 1. +358 18 32 9134
 2. +358 457 5691 848

Pernilla Blomqvist

Biträdande rektor, Vikingaåsens skola
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329711

Robin Mattsson

Biträdande teknisk chef
Tekniska förvaltningen
 1. +358 18 329 142

Sanna Lindroos

Äldreomsorgschef
Äldreförvaltningen
 1. +358 18 329 141

Siv Forsbom Hjerpe

Kanslist, Vikingaåsens skola
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 710
 2. +358 457 3460 519

Staffan Malmström

Aktivitetskoordinator
Äldreförvaltningen
 1. +358 18 329 135

Stefan Karlsson

VA-ingenjör
Tekniska förvaltningen
 1. +358 18 329 122
 2. +358 40 1363 122

Strandnäs skola

Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 531 341

Susanne Hellström

Rektor vid Jomala kommuns lågstadieskolor
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 714

Sviby daghem

Daghem
 1. +358 18 329 191

Södersunda fritidshem

Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 750

Södersunda skola

Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 740

Ted Andersson

Ledande brandinspektör
Räddningsförvaltningen
 1. +358 18 329 112

Thomas Mattsson

Ledande brandinspektör
Räddningsförvaltningen
 1. +358 18 329 175
 2. +358 18 329 112 (fax)

Tiina Straus-Dahl

Speciallärare i barnomsorgen
Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 329 147

Tina Åberg

Byråsekreterare
Centralförvaltningen
 1. +358 18 329 10

Tomas Ahlqvist

Brandinspektör
Räddningsförvaltningen
 1. +358 18 329 113

Ungdomsgården

Fritidsförvaltningen
 1. +358 457 5692 259

Ungdomsledare

Fritidsförvaltningen

Vikingahallen

Idrottsanläggningsskötare
Fritidsförvaltningen
 1. +358 18 329 790
 2. +358 457 5244 281

Vikingaåsens skola

Bildningsförvaltningen
 1. +358 18 32 970
 2. +358 329 716 (fax)

Österkulla daghem

Daghem
 1. +358 18 329 161

Överby daghem

Daghem
 1. +358 18 329 181
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 4.7.2023