Fakta om kommunen

Yta

Jomala är till landytan Ålands näst största kommun med en areal på 142 km² (hela Åland 13 324 km²). Kommunens vattenareal är 588,9 km² (hela Åland 11 771 km²).

Befolkning

Kommunen har de senaste åren haft en snabb befolkningsökning. 31.12.2017 var invånarantalet 4 858 (hela Åland 29 500). Jomalas befolkning är fördelad på 32 byar.

Stora arbetsplatser

Jomala kommun har en personalstyrka om 195 tillsvidareanställda (31.12.2017). Andra stora arbetsgivare i kommunen är t.ex. Åland Post Ab, PAF, Medimar, Oasen boende- och vårdcenter k.f. och Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f. Av kommunens 2 457 sysselsatta invånare (31.12.2014) arbetar 761 i kommunen (31.12.2013) och 1 562 pendlar dagligen till andra kommuner för arbete (31.12.2013). Från andra kommuner pendlar dagligen 1 505 personer för att arbeta i Jomala (31.12.2013).

Kommunvapnet

Kommunfullmäktige antog gällande kommunvapen 1947. Kommunvapnet föreställer Sankt Olof med ett riksäpple och stridsyxa sittande på en tron av guld.

Skatt

Kommunens skattesats är 16,5 %. Till höger finner du en översiktsbild av hur skatten fördelas mellan kommunens förvaltningar och enheter.

Ekonomi

Kommunens ekonomi är stabil. Soliditeten, det viktigaste måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt, uppgick 2016 till 70 % (2015 75 %). Lån per invånare uppgick 2016 till 0 euro/invånare.

Miljönyckeltal

I budget och bokslut redovisar kommunen miljönyckeltal för att visa hur miljöarbetet i kommunen framskrider år för år. Miljönyckeltal för 2016 hittar du i menyn till höger.

Kontaktuppgifter

Jomala kommunkansli 
PB 2, AX-22 151 Jomala  
Tel.: +358 18 32 910 (växel) 
Fax: +358 18 32 9115 

Besöksadress 

Godbyvägen 448
Prestgårdenby, Jomala

FO-nummer

0205023-9

E-faktura

Jomala kommun önskar i första hand att ta emot elektroniska fakturor från leverantörer.

Kommunens uppgifter är:

  • E-fakturaadress/Finvoice-adress: FI1266100000012010
  • Nätoperatör: Ålandsbanken
  • Förmedlarbeteckning: AABAFI22

Vid beställning bör en beställarkod anges av kunden. Om möjligt ber vi leverantörer att fylla i beställarkoden i OrderIdentifier-fältet på fakturan.

Tullgränsnummer

0596-7

Öppettider

måndag till fredag kl. 9.00-15.00 

E-post

info@jomala.ax
fornamn.efternamn@jomala.ax

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 23.8.2018