Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Fakta om kommunen

Yta

Jomala är till landytan Ålands näst största kommun med en areal på 142 km² (hela Åland 13 324 km²). Kommunens vattenareal är 588,9 km² (hela Åland 11 771 km²).

Befolkning

Kommunen har de senaste åren haft en snabb befolkningsökning. 31.12.2022 var invånarantalet 5 610 (hela Åland 30 359). Jomalas befolkning är fördelad på 32 byar.

Stora arbetsplatser

Jomala kommun har en personalstyrka om 196 tillsvidareanställda (31.12.2022). Andra stora arbetsgivare i kommunen är t.ex. Ålands Telefonandelslag,  Åland Post Ab, PAF, Medimar, Oasen boende- och vårdcenter k.f. och Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f. Jomala kommun har cirka 2 500 sysselsatta invånare.

Kommunvapnet

Kommunfullmäktige antog gällande kommunvapen 1947. Kommunvapnet föreställer Sankt Olof med ett riksäpple och stridsyxa sittande på en tron av guld.

Inkomstskatt

Kommunens skattesats är 16,5 %. Till höger finner du en översiktsbild av hur skatten fördelas mellan kommunens förvaltningar och enheter.

Fastighetsskatt

Fastighetsskattesatserna i Jomala kommun är följande:

Allmän fastighetsskatt 0,30 %
Fastighetsskatt för byggnader som används som stadigvarande bostäder 0,00 %
Fastighetsskatt för övriga bostadsbyggnader 0,90 %
Obebyggda byggnadsplatser 1,00 %
Allmännyttigt samfund, 13 a § 0,00 %
För vissa anläggningar (kraftverk) 0,40 %

Ekonomi

Kommunens ekonomi är stabil. Soliditeten, det viktigaste måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt, uppgick 2021 till 66 % (2020 70 %). Lån per invånare uppgick 2022 till 0 euro/invånare. Jomala kommun är således skuldfri.

Miljönyckeltal

I budget och bokslut redovisar kommunen miljönyckeltal för att visa hur miljöarbetet i kommunen framskrider år för år. 

Tillgänglighet på webben

Kommunen strävar efter att kommunens hemsida ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare oavsett till exempel funktionsnedsättningar eller eventuella hjälpmedel som används. För mer information och kontaktuppgifter, se kommunens tillgänglighetsutlåtande som finns sparat som bilaga (pdf) här på sidan. Kontakta oss om du upplever brister!

Kontaktuppgifter

Jomala kommunkansli 
PB 2, AX-22 151 Jomala  
Tel.: +358 18 32 910 (växel) 

Besöksadress 

Godbyvägen 448
Prestgårdenby, Jomala

FO-nummer

0205023-9

E-faktura

Jomala kommun önskar i första hand att ta emot elektroniska fakturor från leverantörer.

Kommunens uppgifter är:

  • E-fakturaadress/Finvoice-adress: FI1266100000012010
  • Nätoperatör: Ålandsbanken
  • Förmedlarbeteckning: AABAFI22

Vid beställning bör en beställarkod anges av kunden. Om möjligt ber vi leverantörer att fylla i beställarkoden i OrderIdentifier-fältet på fakturan.

Tullgränsnummer

0596-7

Öppettider

måndag till fredag kl. 9.00-15.00 

E-post

info@jomala.ax
fornamn.efternamn@jomala.ax

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 28.2.2024