Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Allmänt brandskydd

Ditt ansvar

Om du upptäcker en brand, olycka eller annan nödsituation som innebär fara för någons liv, hälsa eller för miljön ska du varna dem som är i fara, vid behov kalla på hjälp och ringa nödnumret 112. Detsamma gäller om du får kännedom om att det finns en överhängande fara för brand eller allvarlig olycka.

Brandvarnaren

I din bostad ska finnas minst en brandvarnare per våning. Tänk på placeringen, i eller strax utanför sovrummet är att rekommendera och om möjligt där det är som högst till tak.

Kontrollera brandvarnare med jämna mellanrum, byt batterier när så behövs.

Handbrandsläckare

Som släckredskap i lägenhet, egnahemshus eller fritidshus rekommenderas i första hand en godkänd handbrandsläckare med minst sex kilo pulver.

Kom ihåg att ha den på en periodbesiktning med jämna mellanrum, vartannat år för de släckare som är i inomhusmiljö. Särskilda bestämmelser kan avvika och kräva att en besiktning ska utföras oftare.

Släckningsfilt

Släckningsfilten har numera utvecklats och förekommer allt oftare i hemmiljöer. Idag finns ett stort sortiment gällande storlekar och i en välsorterad affär hittar ni med säkerhet en av passande storlek också för ert ändamål.

Publicerad 24.11.2017
Uppdaterad 13.2.2024