Brand och räddning

Kommunen är skyldig att upprätthålla beredskap för räddningsinsatser som gör det möjligt att effektivt bedriva operativ räddningsverksamhet i kommunen samt ansvara för en förebyggande verksamhet och vid behov ge råd och information.

Sammanlagt nio kommuner (Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö) bildar tillsammans en räddningsmyndighet, Räddningsområde Ålands landskommuner (RÅL). Jomala kommun är huvudman för samarbetet. Arbetet administeras genom en gemensam nämnd, där varje avtalskommun har en egen representant. Det dagliga arbetet sköts av räddningschef respektive brandinspektör.

De åtta stjärnuddarna i Räddningsområde Ålands landskommuners vapen står för kunskap, lojalitet, mod, omtanke, skicklighet, takt, uppmärksamhet och uthållighet.

Huvuduppgiften är att planera, leda och övervaka brand- och räddningsväsendet och handha ärenden vilka berör brand och befolkningsskyddet i avtalskommunerna.

Allmänt nödnummer 112 

Publicerad 24.11.2017
Uppdaterad 30.11.2022