Kulturbidrag

Projekt som genomförs av enskilda personer eller sammanslutningar

Ansökan bör vara inlämnad/ha ankommit till biblioteks- och kulturförvaltningen i Jomala kommun senast den 31 mars det år projektet påbörjas, genomförs eller slutförs. Ansökningsblankett hittar du i menyraden.

Verksamhetsbidrag för sammanslutningar

Ansökan om verksamhetsbidrag lämnas in till Fritidsförvaltningen i Jomala senast 15 augusti året före verksamhetsåret.

Läs mer

Mer information får du genom att läsa kulturbidragskriterierna. De hittar du i menyraden.

(Foto©Magnus Melin-BUE)

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 12.1.2022