Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Kulturbidrag

Projekt som genomförs av enskilda personer eller sammanslutningar

Ansökan bör vara inlämnad/ha ankommit till biblioteks- och kulturförvaltningen i Jomala kommun senast den 31 mars det år projektet påbörjas, genomförs eller slutförs. Ansökningsblankett hittar du i menyraden.

 

Läs mer

Mer information får du genom att läsa kulturbidragskriterierna. De hittar du i menyraden.

 

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 16.8.2023