Österkulla daghem

Österkulla daghem, Österkullagatan 1, 22140 MARIEHAMN, www.osterkulla@jomala.ax

Två avdelningar för 1-3-åringar, tre avdelningar för 3-6-åringar

Vik. föreståndare: Marina Grönlund

Arbetsplan

Arbetsplan för Österkulla daghem samt barnhälsoplan och säkerhetsplan hittar du i menyraden.

Publicerad 20.11.2017
Uppdaterad 20.12.2022