Vatten och avlopp

Vatten och kommunalt avlopp

Kommunens vatten produceras och levereras av Ålands Vatten Ab. Om ditt hushåll ska anslutas till kommunalt vatten behöver du ansöka om detta hos kommunen. Ansökan om anslutning till kommunalt vatten hittar du i vårt blankettbibliotek. Ta kontakt med vår tekniska chef vid eventuella frågor.

Enskilt avlopp

Om du installerar ny avloppsanläggning eller bygger om din gamla ska du hos kommunen ansöka om kommunalt avloppstillstånd. Ansökan om kommunalt avloppstillstånd hittar du i vårt blankettbibliotek. Ta kontakt med byggnadsinspektionen vid frågor.

Om mer än 25 personer använder avloppsanläggningen görs ansökan hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Avgifter

Kommunens vattentaxa och avloppsvattentaxa hittar du i menyraden.

Hantering av dagvatten

Om du ska bygga ett hus eller exploatera ett område måste du följa Jomala kommuns strategi för hantering av dagvatten. Ta kontakt med byggnadsinspektionen vid frågor i samband med bygglov och för övriga frågor hänvisas till tekniska chefen.  

Kontaktuppgifter

Frågor och ärenden som rör vatten- och avloppsavgifter samt snöplogning besvaras på telefonnummer 329 130 eller på e-post vatten@jomala.ax.

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 17.10.2022