Nyheter

Valdebatt inför kommunalvalet

Torsdag den 10 oktober kl. 19.00 ordnas det valdebatt inför kommunalvalet i Olofsgården, Kyrkoby. Debatten ordnas av engagerade kommuninvånare.  Samtliga uppställda kandidatlistor deltar. Som...

Förtidsrösta per brev

Är du förhindrad att rösta på valdagen p.g.a. sjukdom, funktionshinder eller vistelse utanför landskapet under förtidsröstningstiden? Kom ihåg att du då kan förtidsrösta per brev!  Du behöver skicka...

Ombyggnation vid Möckelörondellen

Ålands landskapsregering informerar: Nu startar arbetet med att bygga två nya betongbroar och tillhörande gång- och cykelvägar vid Möckelörondellen!  Ålands landskapsregering bygger två betongbroar...

Kalender

28.10.2019 16:00

Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunkansliet
4.11.2019 16:00

Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunkansliet
12.11.2019 19:00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunkansliet