Nyheter

Socialarbetare

Socialförvaltningen i Jomala lediganslår en ordinarie heltidstjänst som socialarbetare. Arbetsuppgifterna är inom socialservicens område. En prövotid om sex månader tillämpas. Uppgiftsrelaterad lön...

Samråd - Delgeneralplaneändring Kalmarnäs

Offentlig delgivning  Ett förslag till ändring av Kalmarnäs delgeneralplan jämte beskrivning av den 17 december 2018 har arbetats fram. Med anledning av detta hålls samråd enligt 30 § plan- och...

Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista den 7 mars 2019

ÄRENDEN: 9 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 10 ANMÄLNINGSÄRENDEN 11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 12 GETA KOMMUN - REDOVISNING BRANDSTATION 13 GETA KOMMUN - TILLÄGGSANSLAG INOM BRAND- OCH...

Kalender

19.3.2019 19:00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunkansliet
1.4.2019 16:00

Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunkansliet
16.4.2019 19:00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunkansliet