Nyheter

Ekonomiföreståndare

Jomala kommun lediganslår en befattning som ekonomiföreståndare. Befattningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde 28.1.2019 eller enligt överenskommelse. Inledande placering är vid...

Bokförare

Jomala kommun lediganslår en tjänst som BOKFÖRARE då vår nuvarande bokförare går i pension. Som bokförare kommer du att arbeta med kommunens löpande bokföring, myndighetsrapportering och...

Infobladet 11 December

Ett nytt nummer av Jomala kommuns infoblad finns nu att läsa.

Kalender

17.12.2018 16:00

Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunkansliet
19.12.2018 13:00

Läskafé för Seniorer med Britt-Marie Nyman

Rönngården
19.12.2018 16:30

Byggnämnden sammanträder