Nyheter

Infobladet - juni 2019

Ett nytt infoblad finns att ta del av som bilaga (pdf) till höger. 

Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista den 15 maj 2019

ÄRENDEN: 17                        Sammanträdets konstituerande 18                        Anmälningsärenden 19                        Gemensamt dataskyddsombud, förfrågan Åda Ab 20...

Trafikstörningar på Jomalarakan, Godbyvägen

Natten mellan tisdagen den 14 och onsdagen den 15 maj kommer Jomalarakan att vara avstängd för trafik under korta stunder. Vakter som stoppar trafiken kommer att finnas strax söder om infarten till...

Kalender

3.6.2019 16:00

Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunkansliet
11.6.2019 19:00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunkansliet
17.6.2019 16:00

Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunkansliet