Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

Kommunblad nr 6 juni 2023

Här finns kommunblad nr 6 för juni 2023. Varsågoda!

Klimatstrategi för Jomala kommun under arbete

I budgeten för 2023 gav fullmäktige kommunen i uppdrag att tillsätta en politisk kommitté som ska arbeta med att ta fram en klimatstrategi för Jomala kommun. Kommittén blev tillsatt av...

Kommunblad nr 5 för maj 2023

Här är kommunens infoblad för maj 2023. Varsågod!

Kalender

6.6.2023 19:00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunkansliet eller någon annan mötesplats (se kallelsen)
19.6.2023 16:00

Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunkansliet eller någon annan mötesplats (se kallelsen)