Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

MEDDELANDE OM VALFÖRRÄTTNINGEN VID LAGTINGS- OCH KOMMUNALVALET 2023

Centralvalnämnden meddelar att ordinarie lagtings- och kommunalval förrättas i Jomala kommun söndagen den 15 oktober 2023 kl. 9.00-20.00. Vid kommunalvalet i Jomala ska 21 fullmäktigeledamöter väljas...

Sammanställning av kandidatlistor i kommunalvalet 2023

Centralvalnämnden har 18.9.2023 fastställt sammanställningen av kandidatlistor till kommunalvalet i Jomala. Till kommunfullmäktige ska 21 ledamöter väljas.  Sammanställningen finns som en bilaga i...

Välkommen på infoträff om valet!

Alla inflyttade bjuds in till infoträff torsdagen den 21 september, om lagtings-och kommunvalet som hålls den 15 oktober. Under torsdagen 21 september ordnas två tillfällen i Mariehamn där Ålands...

Kalender

27.9.2023 16:30

Byggnämnden sammanträder

2.10.2023 16:00

Kommunstyrelsen sammanträder - BUDGETSEMINARIUM

Kommunkansliet eller någon annan mötesplats (se kallelsen)
25.10.2023 16:30

Byggnämnden sammanträder