Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

Tekniska förvaltningen informerar om säsongens plogning

Plogning av privata infarter vintern 2023-2024 (Obs, gäller endast fastigheter som inte ligger inom detaljplaneområden): Distrikt 1 Brändö, Djurvik, Gottby, Hammarudda, Kungsö, Röjskär, Södra Torp...

Assistent i barnomsorg

Jomala kommun söker en assistent till barnomsorgen, 30 timmar per vecka, med placering på Gottby daghem. Anställningen inleds omgående enligt överenskommelse och fortgår till 30.06.2024....

Äldreråd 2024

I början på 2024 tillsätter kommunen ett nytt äldreråd för en mandatperiod som motsvarar kommunstyrelsen. Vill du vara med? Anmäl ditt intresse till kommunens äldreomsorgschef Sanna Lindroos på tel....

Kalender

12.12.2023 19:00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunkansliet eller någon annan mötesplats (se kallelsen)
18.12.2023 16:00

Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunkansliet eller någon annan mötesplats (se kallelsen)
20.12.2023 17:00

Byggnämnden sammanträder