Nyheter

Vikingahallen stänger 6.4.2020

Vikingahallen håller stängt tills vidare från och med 6.4.2020. I övrigt gäller den information som tidigare har publicerats. Se länk: https://www.jomala.ax/nyheter/information-fran-...

Kommunens infoblad nr 4 april 2020

Här är kommunens infoblad för april med uppdaterad information från ÅHS om corona. Allt innehåll är med förbehåll för ändringar p.g.a. undantagsförhållande som råder. Varsågoda!

Uppdatering av information angående närundervisning för yngre skolelever under undantagsförhållandet

Finlands regering beslutade 16.3.2020 att vidta exceptionella åtgärder för att bromsa upp coronavirusepidemins spridning. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets...

Kalender

6.4.2020 16:00

Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunkansliet
21.4.2020 19:00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunkansliet
29.4.2020 16:30

Byggnämnden sammanträder