Nyheter

Barnträdgårdslärare

Barnomsorgen söker: En barnträdgårdslärare (vikarie) till daghemmet Trollsländan för tiden 1.8.2019-31.7.2020. Kompetenskrav enligt ÅFS 2011:90. Före tillträde ska den som antas uppvisa...

Infobladet - juni 2019

Ett nytt infoblad finns att ta del av som bilaga (pdf) till höger. 

Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista den 15 maj 2019

ÄRENDEN: 17                        Sammanträdets konstituerande 18                        Anmälningsärenden 19                        Gemensamt dataskyddsombud, förfrågan Åda Ab 20...

Kalender

3.6.2019 16:00

Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunkansliet
11.6.2019 19:00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunkansliet
17.6.2019 16:00

Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunkansliet