Nyheter

Barnträdgårdslärare

Barnomsorgen söker: En barnträdgårdslärare (heltid, ordinarie) med inledande placering vid daghemmet Trollsländan från 1.8.2019 och tillsvidare. Kompetenskrav enligt ÅFS 2011:90. Före tillträde ska...

Lantbrukssekreterare

Jomala kommun lediganslår en tjänst som LANTBRUKSSEKRETERARE. Tjänsten utgör en ordinarie heltidstjänst med tillträde 1.5.2019 eller enligt överenskommelse. Vår nuvarande lantbrukssekreterare går i...

Underhållsbidrag för barn

Underhållsbidrag för barn justeras upp med 1,5 % fr.o.m. 1.1.2019. Justeringen gäller alla avtal som ingåtts med stöd av lagen om underhåll för barn oberoende av datum när de har fastställts. Fr.o.m...