Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

Kommunens infoblad nr 6 för juni 2024

Här finns kommunens infoblad nr 6 för juni 2024. Varsågod!

Enkät via Wilma till Jomalas skolelever i åk 3-9

Enkät via Wilma till Jomalas skolelever i åk 3-9 Kommunstyrelsen i Jomala har tillsatt en arbetsgrupp för utvecklingen av fritidsförvaltningen i Jomala kommun. Som ett led i det arbete har...

Jomala kommun lediganslår en tidsbunden tjänst i huvudsyssla vid Vikingaåsens skola

Jomala kommun lediganslår en tidsbunden tjänst i huvudsyssla för undervisning i textilslöjd, engelska, fysik-kemi och svenska som andra språk i Vikingaåsens skola för tiden 01.08.2024-31.07.2025....

Kalender

27.5.2024 16:00

Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunkansliet
29.5.2024 16:30

Byggnämnden sammanträder

Kommunkansliet
11.6.2024 19:00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunkansliet