Elektronisk anslagstavla

Publicerad 14.11.2019 10:36

Kommunfullmäktige i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 17 september 2019 att anta detaljplaneändring för del av kvarteret 4363, område för kommunaltekniska inrättningar och lantbruksområde (

Publicerad 6.11.2019 09:47 | Uppdaterad 8.11.2019 15:34

Kommunfullmäktige sammanträder den 12 november 2019 kl. 19.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

53                        Sammanträdets konstituerande

Publicerad 6.11.2019 09:40

Kommunstyrelsen sammanträder för ett extra sammanträde 12.11.2019 kl. 18.30 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

240                      Sammanträdets konstituerande

Publicerad 4.11.2019 08:34 | Uppdaterad 4.11.2019 12:35

Jomala kommun lediganslår en befattning som personlig elevassistent.

Befattningen är på deltid (61,94 %) och under tiden 07.01.2020-05.06.2020 med eventuell förlängning.

Publicerad 1.11.2019 01:00

Jomala kommun lediganslår en tjänst som socialchef. Som socialchef har du det övergripande ansvaret över kommunens socialförvaltning och du leder arbetet vid kommunens socialförvaltning.

Publicerad 31.10.2019 11:44

Jomala kommun lediganslår en befattning som personlig elevassistent. Befattningen är på deltid (54,19%) med tillträde den 18.11.2019 eller enligt överenskommelse.

Publicerad 30.10.2019 12:48

Kommunstyrelsen sammanträder den 4.11.2019 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

213                      Sammanträdets konstituerande

Publicerad 25.10.2019 11:18 | Uppdaterad 25.10.2019 11:19

Centralvalnämnden har genom beslut CVN § 117/24.10.2019 fastställt valresultatet i kommunalvalet 2019.

Publicerad 23.10.2019 09:24

En sammanställning av tjänstemannabeslut fattade av kommundirektör, fritidschef, biblioteks- och kulturchef, teknisk chef, socialförvaltning och skolförvaltning under perioden 1.7.2019 – 30.9.2019 

Publicerad 22.10.2019 16:09

Centralvalnämnden sammanträder den 24 oktober 2019 kl. 16.15 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018