Elektronisk anslagstavla

Publicerad 9.7.2019 07:38

ÄRENDEN:

26                        Sammanträdets konstituerande

27                        Anmälningsärenden

28                        Lumparlands kommun – manskapsbil

Publicerad 5.7.2019 01:00

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 17 juni 2019 att framlägga förslaget till ändring av Kalmarnäs delgeneralplan jämte beskrivning av den 17 december 2018 till allmänt påse

Publicerad 3.7.2019 11:00

Ett förslag till ändring av Möckelö delgeneralplan jämte reviderad beskrivning av den 27 juni 2019 har arbetats fram.

Publicerad 1.7.2019 01:00

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 17 juni 2019 att framlägga förslaget till detaljplaneändring för tomt 2 i kvarter 42240 i Prestgården by (KHS-tomten) jämte beskrivning a

Publicerad 20.6.2019 14:10

Byggnämndens föredragningslista 26.6.2019

Publicerad 20.6.2019 01:00

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 17 juni 2019 att anta detaljplaneändring för del av kvarter 42030-42033 och gång- och cykelväg i Möckelö by jämte beskrivning av den 29 apri

Publicerad 13.6.2019 15:41

Kommunfullmäktige i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 11 juni 2019 att anta detaljplaneändring för del av kvarter 4186 och gatuområden i Kungsö by (Möskatan).

Publicerad 12.6.2019 15:12

Kommunstyrelsen sammanträder måndagen den 17 juni 2019 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden: 

120                      Sammanträdets konstituerande

Publicerad 10.6.2019 10:55 | Uppdaterad 11.6.2019 10:24

KUNGÖRELSE

Protokollet  från bildande av Jomala bys samfällda benämnda delägarlag den 06.06.2019,

Publicerad 7.6.2019 08:07

Protokollet från bildandet av Önningeby samfällda benämnda delägarlag den 4.6.2019, stämma 2 och antagna stadgar finns publicerade som bilaga till höger. Anslagstid 7.6.2019 - 4.8.2019.

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018