Elektronisk anslagstavla

Publicerad 19.6.2018 14:25

Ålands miljöservice k.f. (Mise) har 12.6.2018 haft styrelsesammanträde. Med anledning av detta har Mise tillställt kommunen ett kommunalt meddelande.

Publicerad 13.6.2018 13:35 | Uppdaterad 13.6.2018 15:14

Kommunstyrelsen i Jomala sammanträder tisdagen den 19 juni 2018 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

Publicerad 8.6.2018 11:30 | Uppdaterad 8.6.2018 11:32

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 4 juni 2018 anta detaljplaneändring för tomt 2 i kvarter 4055 i Dalkarby by reviderad enligt kommunstyrelsens beslut § 128/4.6.2018.

Publicerad 6.6.2018 11:14 | Uppdaterad 6.6.2018 13:28

Kommunfullmäktige i Jomala kommun sammanträder tisdagen den 12 juni 2018 kl. 19.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

26 § Sammanträdets konstituerande

Publicerad 6.6.2018 00:01

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 4 juni 2018 att framlägga förslaget till delgeneralplaneändring för fastigheten Kyrkoby XXI:2 RNr 9:37 i Prestgården by (fastighetsbetecknin

Publicerad 6.6.2018 00:01

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 4 juni 2018 att anta detaljplaneändring för fastigheten Bostads Ab Solklint RNr 8:42 i Vesterkalmare by jämte beskrivning av den 12 april 20

Publicerad 1.6.2018 00:01

Kommunstyrelsen i Jomala sammanträder måndagen den 4 juni 2018 kl. 16.00 för behandling av följande ärenden:

121 §                 Sammanträdets konstituerande

Publicerad 31.5.2018 14:40

Ålands kommunförbund höll vårstämma 18.5.2018 och har med anledning av detta tillställt kommunen ett meddelande om att protokollet finns till allmänt påseende.

Publicerad 31.5.2018 14:34

Ålands miljöservice k.f. (Mise) har 22.5.2018 haft styrelsesammanträde och förbundsstämma. Med anledning av detta har Mise tillställt kommunen ett kommunalt meddelande.

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018