Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Elektronisk anslagstavla

Publicerad 13.4.2024 10:32 | Uppdaterad 13.4.2024 10:37

Vi har den stora glädjen att få bjuda in er till den officiella invigningen av vår om- och tillbyggda skola onsdagen den 24 april kl. 13.15

Agenda:

Publicerad 12.4.2024 13:10

Meddelande om offentlig delgivning av tjänstemannabeslut

Vid offentlig delgivning ska ett beslut under en viss tid finnas tillgängligt på kommunens webbplats.

Publicerad 12.4.2024 09:29

Protokoll från SÅUDs förbundsstämma samt bilagor finns publicerade i menyraden. 
De finns även tillgängliga på SÅUDs hemsida samt på kommunkansliet. 

Publicerad 12.4.2024 08:00

I enlighet med Plan- och bygglagens 77 § ska ett bygglov eller tillståndsbeslut av byggnadsnämnden tillkännages genom ett meddelande på kommunens anslagstavla.

Publicerad 10.4.2024 14:39 | Uppdaterad 10.4.2024 14:41

Jomala kommun har i 2024 års budget upptagit anslag för inköp av 1st ny mini-lastmaskin.
Anbudsförfrågan sker genom ett öppet och riktat förfarande.

Publicerad 9.4.2024 12:22

Jomala kommun lediganslår en tjänst som kommuningenjör

Publicerad 5.4.2024 10:08

Meddelande om offentlig delgivning av tjänstemannabeslut

Vid offentlig delgivning ska ett beslut under en viss tid finnas tillgängligt på kommunens webbplats.

Publicerad 5.4.2024 08:00 | Uppdaterad 5.4.2024 09:12

I enlighet med Plan- och bygglagens 77 § ska ett bygglov eller tillståndsbeslut av byggnadsnämnden tillkännages genom ett meddelande på kommunens anslagstavla.

Publicerad 3.4.2024 11:02 | Uppdaterad 3.4.2024 11:08

Europaparlamentsval förrättas i Jomala kommun söndagen den 9 juni 2024 kl. 9.00-20.00.

Läs mer om valförrättningen i Jomala kommun i bilagan till höger. 

Publicerad 3.4.2024 10:03

Protokoll och bilagor från kommunfullmäktiges sammanträde 2.4.2024 finns nu publicerat under https://www.jomala.ax/protokoll samt på kommunkanliet.

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 9.5.2022