Elektronisk anslagstavla

Publicerad 20.1.2020 01:00 | Uppdaterad 20.1.2020 11:53

Ett förslag till ändring av delgeneralplanen för centralområdet jämte beskrivning av den 30 september 2019, reviderad enligt kommunstyrelsens beslut § 175/7.10.2019, har arbetats fram.

Publicerad 16.1.2020 13:10 | Uppdaterad 21.1.2020 10:09

Samråd gällande förslag till ny byggnadsordning för Jomala kommun hålls torsdag den 6 februari 2020 kl. 18.30 i sammanträdessalen på kommunkansliet.

Publicerad 15.1.2020 13:02

Kommunfullmäktige sammanträder den 21 januari 2020 kl. 19.00 för behandling av följande ärenden: 

1                           Sammanträdets konstituerande

Publicerad 14.11.2019 10:36

Kommunfullmäktige i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 17 september 2019 att anta detaljplaneändring för del av kvarteret 4363, område för kommunaltekniska inrättningar och lantbruksområde (

Publicerad 6.11.2019 09:47 | Uppdaterad 8.11.2019 15:34

Kommunfullmäktige sammanträder den 12 november 2019 kl. 19.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

53                        Sammanträdets konstituerande

Publicerad 25.10.2019 11:18 | Uppdaterad 25.10.2019 11:19

Centralvalnämnden har genom beslut CVN § 117/24.10.2019 fastställt valresultatet i kommunalvalet 2019.

Publicerad 23.10.2019 09:24

En sammanställning av tjänstemannabeslut fattade av kommundirektör, fritidschef, biblioteks- och kulturchef, teknisk chef, socialförvaltning och skolförvaltning under perioden 1.7.2019 – 30.9.2019 

Publicerad 1.10.2019 12:56

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 19 augusti 2019 att anta detaljplaneändring för tomt 2 i kvarter 42240 i Prestgården by jämte beskrivning av den 13 juni 2019.

Publicerad 19.9.2019 14:07

Kommunfullmäktige i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 17 september 2019 att anta detaljplaneändring för del av kvarteret 4363, område för kommunaltekniska inrättningar och lantbruksområde (

Publicerad 5.9.2019 12:28 | Uppdaterad 5.9.2019 12:31

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni 2019 att anta detaljplaneändring för del av kv. 4186 och gatuområde i Kungsö by jämte beskrivning av den 7 november 2018.

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018