Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Elektronisk anslagstavla

Publicerad 2.6.2023 13:08

Enligt § 91 Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland ska protokollet publiceras på kommunens webbplats och detta ska meddelas om på kommunens elektroniska anslagstavla.

Publicerad 2.6.2023 08:02 | Uppdaterad 2.6.2023 10:21

Vid offentlig delgivning ska ett beslut under en viss tid finnas tillgängligt på kommunens webbplats.

Publicerad 1.6.2023 13:39

Dnr: 218/2022

Ärende: Detaljplaneändring för del av kvarter 42240 samt intilliggande parkområde inom fastighet 9–40 i Prestgården by

Publicerad 31.5.2023 14:40

Kungörelse över byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut den 31 maj 2023 finns publicerade på webbplatsen under fliken ”Tjänstemannabeslut”.

Publicerad 31.5.2023 12:38

Vänligen observera att byggnämndens inplanerade sammanträde den 31.5.2023 har blivit framflyttat en vecka på grund av sjukdom. 

Publicerad 31.5.2023 10:11

Dnr: 92/2023
Ärende: Förslag till detaljplan för fastighet 170-405-2-79 Vattenverket i Dalkarby.

Publicerad 31.5.2023 09:58 | Uppdaterad 31.5.2023 10:14

Dnr: 100/2023
Ärende: Förslag till detaljplaneändring för tomt 1-4 i kvarter 42026 samt parkområde i Möckelö. 

Publicerad 31.5.2023 09:11

Kommunfullmäktige sammanträder 6 juni 2023 kl. 19.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

 

38                        Sammanträdets konstituerande

Publicerad 30.5.2023 08:53 | Uppdaterad 30.5.2023 08:56

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 29.5.2023 finns nu publicerat under "Protokoll": https://www.jomala.ax/protokoll 

 

Publicerad 29.5.2023 08:00

Jomala kommun begär in anbud gällande plogning av privata vägar, gator och GC-vägar inom tio (10) distrikt. Avtal tecknas för tre (3) plogningssäsonger.

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 9.5.2022