Elektronisk anslagstavla

Publicerad 12.9.2019 15:59

Centralvalnämnden sammanträder den 17 september 2019 kl. 19.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

71                        Sammanträdets konstituerande

Publicerad 11.9.2019 10:21

Kommunfullmäktige sammanträder den 17 september 2019 kl. 19.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

43                        Sammanträdets konstituerande

Publicerad 7.9.2019 09:55 | Uppdaterad 7.9.2019 09:58

ÄRENDEN:

33                        Sammanträdets konstituerande

34                        Anmälningsärenden

35                        Budgetuppföljning januari-juni 2019

Publicerad 5.9.2019 12:28 | Uppdaterad 5.9.2019 12:31

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni 2019 att anta detaljplaneändring för del av kv. 4186 och gatuområde i Kungsö by jämte beskrivning av den 7 november 2018.

Publicerad 4.9.2019 11:51

Kommunstyrelsen sammanträder måndagen den 9 september 2019 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

161                      Sammanträdets konstituerande

Publicerad 4.9.2019 01:00

Jomala kommun lediganslår en befattning som köksbiträde. Befattningen är tillsvidare på deltid (82,58%) med tillträde den 23.09.2019.  

Inledande placering är vid Södersunda skola.

Publicerad 3.9.2019 10:28 | Uppdaterad 3.9.2019 10:30

Ordinarie lagtings- och kommunalval förrättas söndagen den 20 oktober 2019 från kl. 9.00 till kl. 20.00.

Publicerad 30.8.2019 09:34

Centralvalnämnden sammanträder måndagen den 2 september 2019 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

57                        Sammanträdets konstituerande

Publicerad 23.8.2019 13:57

Byggnämndens föredragningslista 28.8.2019

Publicerad 22.8.2019 14:26

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 19 augusti 2019 att anta detaljplaneändring för tomt 2 i kvarter 42240 i Prestgården by jämte beskrivning av den 13 juni 2019.

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018