Elektronisk anslagstavla

Publicerad 8.2.2023 15:25

Centralvalnämnden sammanträder 15.2.2023 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

Publicerad 3.2.2023 08:30 | Uppdaterad 3.2.2023 09:00

Vid offentlig delgivning ska ett beslut under en viss tid finnas tillgängligt på kommunens webbplats.

Publicerad 27.1.2023 13:30

Den gemensamma räddningsnämnden sammanträder 2 februari 2023 kl. 18.30 på kommunkansliet i Jomala för behandling av följande ärenden:

Publicerad 27.1.2023 10:00

Meddelande om bygglov och tillståndsbeslut

Publicerad 27.1.2023 09:21

Vid offentlig delgivning ska ett beslut under en viss tid finnas tillgängligt på kommunens webbplats.

Publicerad 26.1.2023 09:06 | Uppdaterad 26.1.2023 11:42

Detaljplaneändring för del av kvarter 4245 och 4246 samt gatu- och parkområde i Sviby by

Publicerad 20.1.2023 15:29

Byggnämnden sammanträder för behandling av de i föredragningslistan upptagna ärenden. Se bilaga Kallelse 1 BN 25.1.2023

Publicerad 20.1.2023 12:13

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 7.12.2022 § 232 att anta detaljplan för fastigheten 5:126 samt detaljplaneändring för kvarteret 42411 och gatu- och parkområden i Sviby j

Publicerad 20.1.2023 09:32

Vid offentlig delgivning ska ett beslut under en viss tid finnas tillgängligt på kommunens webbplats.

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 9.5.2022