Elektronisk anslagstavla

Publicerad 25.11.2020 11:02

Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 25.11.2020 kl. 1030

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 9.12.2020 23:59

Publicerad 25.11.2020 10:58 | Uppdaterad 25.11.2020 10:59

Oasen boende- och vårdcenter k.f.:s förbundsfullmäktige har den 20.11.2020 haft sammanträde.

Protokollet återfinns i menyraden.

//

25.11.2020

Publicerad 25.11.2020 10:05

Ålands miljöservice k.f. MISE har 23.11.2020 haft styrelsesammanträde.

Med anledning av detta har MISE tillställt kommunen protokollet.

Publicerad 24.11.2020 12:08

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 23.11.2020 finns nu publicerat under "Protokoll". 

Se länken: https://www.jomala.ax/protokoll

Publicerad 23.11.2020 08:00

Tekniska förvaltningen lediganslår en ordinarie heltidstjänst som städare/lokalvårdare vid servicehuset Rönngården fr.o.m. 1 januari 2021.

Publicerad 20.11.2020 14:10

Byggnämnden sammanträder 25.11.2020

Publicerad 19.11.2020 08:00

Ålands landskapsregering beslöt den 25.6.2020 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, Gottby - Östanträsk, i Jomala och Hammarlands kommuner

Publicerad 18.11.2020 15:01 | Uppdaterad 19.11.2020 12:46

Kommunstyrelsen sammanträder måndagen den 23 november 2020 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

234 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

235 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Publicerad 17.11.2020 15:01 | Uppdaterad 17.11.2020 15:39

Ålands miljöservice k.f. MISE har 17.11.2020 haft styrelsesammanträde.

Med anledning av detta har MISE tillställt kommunen protokollet.

Publicerad 12.11.2020 10:18

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 10.11.2020 finns nu publicerat under "Protokoll". 

Se länken: https://www.jomala.ax/protokoll

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018