Elektronisk anslagstavla

Publicerad 9.1.2019 14:31

Kommunstyrelsen sammanträder den 15 januari 2019 kl. 17:45 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

1 §                        Sammanträdets konstituerande

Publicerad 9.1.2019 14:28

Kommunfullmäktige sammanträder den 15 januari 2019 kl. 19.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

1 §                        Sammanträdets konstituerande

Publicerad 28.12.2018 06:00

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 17 december 2018 att framlägga förslaget till detaljplaneändring för fastigheten Kyrkoby XXI:2 RNr 9:37 i Prestgården by (fastighetsbeteckni

Publicerad 12.12.2018 11:19

Kommunstyrelsen sammanträder måndagen den 17 december 2018 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

300 §                    Sammanträdets konstituerande

Publicerad 11.12.2018 08:34

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 29 oktober 2018 att anta detaljplaneändring för del av kvarter 4245 och del av parkområde i Sviby by jämte beskrivning av den 10 augusti

Publicerad 21.11.2018 15:30

Kommunstyrelsen sammanträder måndagen den 26 november 2018 kl. 16.00 för behandling av följande ärenden:

273 §                    Sammanträdets konstituerande

Publicerad 31.10.2018 10:19

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 29 oktober 2018 att anta detaljplaneändring för del av kvarter 4245 och del av parkområde i Sviby by jämte beskrivning av den 10 augusti

Publicerad 11.10.2018 14:04

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 20 augusti 2018 att anta detaljplaneändring för del av kvarter 42021 i Möckelö by jämte beskrivning av den 11 juni 2018.

Publicerad 5.10.2018 12:16

 

ÄRENDEN:

38 §                     Sammanträdets konstituerande

39 §                     Anmälningsärenden

40 §                     Jomala kommun – släckningsbil

Publicerad 3.10.2018 14:51

Kommunstyrelsen sammanträder tisdagen den 9 oktober 2018 kl. 16.00 på Hotell Pommern för budgetseminarium, dag 2. Följande ärenden tas upp till behandling: 

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018