Elektronisk anslagstavla

Publicerad 8.11.2018 09:54

Kommunstyrelsen sammanträder för ett extra sammanträde tisdagen den 13 november 2018 kl. 18.30 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

Publicerad 7.11.2018 10:56 | Uppdaterad 7.11.2018 10:57

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 13 november 2018 kl. 19.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden: 

49 §                      Sammanträdets konstituerande

Publicerad 2.11.2018 10:47

Ålands miljöservice k.f. (MISE) har 1.11.2018 haft styrelsesammanträde. Med anledning av detta har Mise tillställt kommunen ett kommunalt meddelande.

Publicerad 31.10.2018 14:43

Kommunstyrelsen i Jomala sammanträder måndagen den 5 november 2018 kl. 16.00 för behandling av följande ärenden:

241 §                    Sammanträdets konstituerande

Publicerad 31.10.2018 10:19

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 29 oktober 2018 att anta detaljplaneändring för del av kvarter 4245 och del av parkområde i Sviby by jämte beskrivning av den 10 augusti

Publicerad 26.10.2018 15:40

Byggnämndens föredragningslista 31.10.2018

Publicerad 25.10.2018 14:10 | Uppdaterad 25.10.2018 14:31

Ålands miljöservice k.f. har 23.10 haft styrelsesammanträde. Med anledning av detta har Mise tillställt kommunen ett kommunalt meddelande.

Publicerad 24.10.2018 16:02

Kommunstyrelsen i Jomala sammanträder måndagen den 29 oktober 2018 kl. 16.00. Följande ärenden tas upp till behandling: 

221 §                    Sammanträdets konstituerande

Publicerad 11.10.2018 14:04

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 20 augusti 2018 att anta detaljplaneändring för del av kvarter 42021 i Möckelö by jämte beskrivning av den 11 juni 2018.

Publicerad 5.10.2018 12:16

 

ÄRENDEN:

38 §                     Sammanträdets konstituerande

39 §                     Anmälningsärenden

40 §                     Jomala kommun – släckningsbil

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018