Elektronisk anslagstavla

Publicerad 21.6.2018 14:00

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 19 juni 2018 att framlägga förslaget till detaljplaneändring för del av kvarter 42021 i Möckelö by jämte beskrivning av den 11 juni 2018

Publicerad 8.6.2018 11:30 | Uppdaterad 8.6.2018 11:32

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 4 juni 2018 anta detaljplaneändring för tomt 2 i kvarter 4055 i Dalkarby by reviderad enligt kommunstyrelsens beslut § 128/4.6.2018.

Publicerad 6.6.2018 00:01

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 4 juni 2018 att framlägga förslaget till delgeneralplaneändring för fastigheten Kyrkoby XXI:2 RNr 9:37 i Prestgården by (fastighetsbetecknin

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018