Elektronisk anslagstavla

Publicerad 20.3.2019 11:50

Ålands miljöservice k.f. (Mise) har 19.03.2019 haft styrelsesammanträde.

Med anledning av detta har Mise tillställt ett kommmunalt meddelande.

Publicerad 19.3.2019 11:50

Byggnämndens föredragningslista 27.03.2019

Publicerad 18.3.2019 10:10 | Uppdaterad 18.3.2019 10:17

OFFENTLIG DELGIVNING

Riksdagsval förrättas söndagen den 14 april 2019 kl. 9.00 - 20.00.

Publicerad 18.3.2019 08:29

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 4 februari 2019 att anta detaljplaneändring för tomt 2 i kvarter 42220 samt gatu- och parkområde i Prestgården by jämte beskrivning av de

Publicerad 13.3.2019 15:19

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 19 mars 2019 kl. 19.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden: 

10                        Sammanträdets konstituerande

Publicerad 8.3.2019 13:41

Centralvalnämnden i Jomala sammanträder fredagen den 15 mars 2019 kl. 15.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden: 

Publicerad 6.3.2019 16:43

Kommunstyrelsen sammanträder måndagen den 11 mars 2019 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden: 

32                        Sammanträdets konstituerande

Publicerad 22.2.2019 14:32

Byggnämndens föredragningslista 27.02.2019

Publicerad 7.2.2019 08:00

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 4 februari 2019 att anta detaljplaneändring för tomt 2 i kvarter 42220 samt gatu- och parkområde i Prestgården by jämte beskrivning av den 1

Publicerad 30.1.2019 10:19

En sammanställning av tjänstemannabeslut fattade av kommundirektör, fritidschef, biblioteks- och kulturchef, teknisk chef, socialförvaltning och skolförvaltning under perioden 1.10.2018 – 31.12.201

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018