Elektronisk anslagstavla

Publicerad 19.9.2018 11:02 | Uppdaterad 19.9.2018 11:03

Ålands miljöservice k.f. (Mise) har 18.9 haft styrelsesammanträde. Med anledning av detta

har Mise tillställt kommunen ett kommunalt meddelande.

Publicerad 19.9.2018 09:20 | Uppdaterad 19.9.2018 09:21

Kommunfullmäktige i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 18 september 2018 att anta delgeneralplaneändring för fastigheten Kyrkoby XXI:2 RNr 9:37 i Prestgården by jämte beskrivning av den 15 m

Publicerad 12.9.2018 10:39

Kommunfullmäktige sammanträder den 18 september 2018 kl 19:00 för behandling av följande ärenden:

38 §                      Sammanträdets konstituerande

Publicerad 12.9.2018 08:00

Ålands landskapsregering beslöt den 6 september 2018 att fastställa vägplan för nybyggnad av separat gång- och cykelväg längs landsväg nr 1 på sträckan Utängama i Gottby till södra anslutningen Got

Publicerad 12.9.2018 08:00

Ålands landskapsregering beslöt den 6 september 2018 att fastställa vägplan för nybyggnad av gång- och cykelväg längs del av landsväg nr 220, sektion O - 250, i Ingby by, Jomala kommun, fastställs

Publicerad 11.9.2018 13:09

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 10 september 2018 att anta gaturitningarna uppgjorda av DEAB Konsult Ab daterade den 29.11.2016 för den infartsgata som finns angiven i den

Publicerad 6.9.2018 15:47

ÄRENDEN:

28 §                     Sammanträdets konstituerande

29 §                     Anmälningsärenden

30 §                     Taxor, kommunernas brandväsende

Publicerad 5.9.2018 14:54

Kommunstyrelsen i Jomala sammanträder måndagen den 10 september 2018 kl. 16:00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

Publicerad 24.8.2018 13:50

Byggnämndens föredragningslista 29.8.2018

Publicerad 24.8.2018 11:47

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 20 augusti 2018 anta detaljplaneändring för del av kvarter 42021 i Möckelö by jämte beskrivning av den 11 juni 2018.

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018