Elektronisk anslagstavla

Publicerad 21.5.2019 08:26

Centralvalnämnden sammanträder den 24 maj 2019 kl. 19.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

51                        Sammanträdets konstituerande

Publicerad 16.5.2019 11:16

Jomala kommun lediganslår två tjänster som speciallärare/klasslärare för arbete i liten grupp/studio. För närmare information se SÅHD:s hemsida www.sah

Publicerad 15.5.2019 14:02

Centralvalnämnden sammanträder den 22 maj 2019 kl. 19.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden: 

44                        SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

Publicerad 15.5.2019 10:35 | Uppdaterad 15.5.2019 10:38

Ålands miljöservice k.f. (Mise) har 14.5.2019 haft styrelsesammanträde.

Med anledning av detta har Mise tillställt kommunen ett kommunalt meddelande.

Publicerad 15.5.2019 09:57

Protokoll från bildandet av Önningeby samfällda benämnda delägarlag den 7.5.2019, stämma 1 och förslag till antagna stadgar finns till påseende som bilaga till höger.

Publicerad 14.5.2019 15:14 | Uppdaterad 14.5.2019 15:15

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 13 maj 2019 att framlägga förslaget till detaljplaneändring för del av kvarter 42030-42033 och gång- och cykelväg i Möckelö by jämte besk

Publicerad 9.5.2019 01:00

Jomala kommun lediganslår en befattning som barnskötare i Jomala kommun, fritidshemmet Humlan.

Befattningen är tidsbunden, 67,97% av heltid och under tiden 05.08.2019-30.06.2020.  

Publicerad 8.5.2019 13:14

Kommunstyrelsen sammanträder måndagen den 13 maj 2019 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden: 

77                        Sammanträdets konstituerande

Publicerad 30.4.2019 08:18 | Uppdaterad 30.4.2019 08:19

Europaparlamentsval förrättas söndagen den 26 maj 2019 kl. 9.00 - 20.00.

Publicerad 26.4.2019 10:08

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 23 april 2019 att framlägga förslaget till detaljplaneändring för del av kvarteret 4363 och lantbruksområde (Österkalmare) jämte beskrivn

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018