Elektronisk anslagstavla

Publicerad 25.6.2020 09:11

Ålands miljöservice k.f. (Mise) har 23.6.2020 haft vårstämma. Med anledning av detta har Mise tillställt kommunen protokollet.

Publicerad 25.6.2020 08:00

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 22 juni 2020 att anta ritningarna 1-17 jämte teknisk beskrivning och dagvattenbeskrivning, uppgjorda av DEAB Konsult Ab 1.11.2019, för gator

Publicerad 24.6.2020 14:07

Ålands miljöservice k.f. (Mise) har 23.6.2020 haft styrelsesammanträde. Med anledning av detta har Mise tillställt kommunen protokollet.

Publicerad 23.6.2020 12:51

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 22.6.2020 finns nu publicerat under "Protokoll". Se länk

Publicerad 18.6.2020 14:40

Kallelse till byggnämndens möte 24.6.2020

Publicerad 17.6.2020 12:21

Kommunstyrelsen sammanträder måndagen den 22 juni 2020 kl. 16.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

120                      Sammanträdets konstituerande

Publicerad 17.6.2020 11:58

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 16.6.2020 finns nu publicerat under "Protokoll". Se lä

Publicerad 11.6.2020 14:48

ÄRENDEN:

1                           Sammanträdets konstituerande

2                           Anmälningsärenden

Publicerad 11.6.2020 13:05

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) har 29.5.2020 hållit förbundsstämma. Med anledning av detta har KST tillställt kommunen protokollet från förbundsstämman. 

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018