Elektronisk anslagstavla

Publicerad 20.5.2022 12:44

I enlighet med Plan- och bygglagens 77 § ska ett bygglov eller tillståndsbeslut av byggnadsnämnden tillkännages genom ett meddelande på kommunens anslagstavla.

Publicerad 20.5.2022 10:10 | Uppdaterad 20.5.2022 10:11

Vid offentlig delgivning ska ett beslut under en viss tid finnas tillgängligt på kommunens webbplats.

Publicerad 18.5.2022 13:02 | Uppdaterad 18.5.2022 13:04

Protokollet från bildandet av Ytterby samfällda benämnda delägarlag den 17.05.2022, stämma nr.

Publicerad 18.5.2022 09:58

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 17.05.2022 finns nu publicerat under "Protokoll". 

Se länken http://www.jomala.ax/protokoll 

Publicerad 17.5.2022 01:00

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Kantarellen II RNr 5:126 samt detaljplaneändring för kvarter 42411 och gatu- och parkområden i Sviby by jämte beskrivning av den 2 augusti 2021 har tagit

Publicerad 13.5.2022 12:55

Den gemensamma räddningsnämndens protokoll den 11 maj 2022 inklusive bilagor finns publicerade under protokoll

www.jomala.ax/protokoll

Publicerad 13.5.2022 11:06

Vid offentlig delgivning ska ett beslut under en viss tid finnas tillgängligt på kommunens webbplats.

Publicerad 12.5.2022 09:43

Kommunfullmäktige i Jomala beslutade vid sitt sammanträde den 22 mars 2022 § 8 att anta delgeneralplaneändring för Sviby och Torp byar (fastigheten Mansas) jämte beskrivning av den 31 maj 2021 (dnr

Publicerad 12.5.2022 00:01

Södra Ålands utbildningsdistrikts förbundsfullmäktige har den 05.05.2022 haft sammanträde. 

Protokoll och bilagor är publicerade i menyraden. 

 

// 12.05.2022

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 9.5.2022