Elektronisk anslagstavla

Publicerad 23.9.2022 13:27

Byggnämnden sammanträder för behandling av de i föredragningslistan upptagna ärenden. Se bilaga Kallelse 8 BN 28.9.2022

Publicerad 23.9.2022 07:55

Vid offentlig delgivning ska ett beslut under en viss tid finnas tillgängligt på kommunens webbplats.

Publicerad 21.9.2022 09:47

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 20.09.2022 finns nu publicerat under "Protokoll". 

Publicerad 21.9.2022 08:51

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 20.09.2022 finns nu publicerat under "Protokoll". 

Se länken: https://www.jomala.ax/protokoll 

Publicerad 16.9.2022 07:59

Vid offentlig delgivning ska ett beslut under en viss tid finnas tillgängligt på kommunens webbplats.

Publicerad 15.9.2022 13:37

Kommunstyrelsen sammanträder tisdagen den 20 september 2022 kl. 18.00 på kommunkansliet för behandling av följande ärenden:

 

165  Sammanträdets konstituerande

Publicerad 15.9.2022 12:17

Ett förslag till detaljplan för kvarteren 42–46 samt jord-och skogsbruks-, ströv- och trafikområden i Västerkalmare by jämte beskrivning av den 24 augusti 2022 har tagits fram (Dnr

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 9.5.2022