Ungdom och fritid

Fritidförvaltningen arbetar bland annat med att skapa mötesplatser för barn och ungdomar. Vi erbjuder ett brett utbud utifrån ungdomarnas intressen på ungdomsgården i Vikingagården (ingång från baksidan av huset). För att mötesplatsen/aktiviteten ska bli hållbar i längden behöver ungdomarna själva vara delaktiga i verksamheten tillsammans med vår personal, som består av en fritidsledare och en ungdomsledare.

Jomala kommuns ungdomsgård håller öppet tre dagar i veckan. Kommunen samarbetar också med ungdomsföreningen och ungdomslokalen Frideborg. Därtill kan kommunens ungdomar ta del av Mariehamns stads ungdomsutbud via ett avtal mellan Jomala och Mariehamn.

 

Kontakt

Om ni har några frågor eller funderingar kontakta vår fritidsledare eller ungdomsledare på ungdomsgarden@jomala.ax

Fritidsledaren finns även på Facebook och Instragram. Sök bara på Fritidsledare i Jomala.

Publicerad 19.10.2017
Uppdaterad 19.8.2022