Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Äldrerådet i Jomala

Äldrerådet i Jomala utses av kommunstyrelsen och består av fem till sju medlemmar och deras personliga ersättare. Mandatperioden är två år.

Äldrerådet fungerar som ett samarbetsorgan mellan äldre personer, kommunala myndigheter och organisationer som verkar för äldre. Älrderådet har till sin uppgift att bevaka äldres behov och rättigheter samt ta initiativ och ge rekommendationer som kan förbättra äldres situation. Äldreomsorgschefen är äldrerådets sekreterare. Äldrerådets medlemmar 2024-2025 enligt nedan.

Namn Roll
Solbritt Blomqvist ordförande
Britt-Mari Nyman vice ordförande
Anders Karlsson ledamot
Elsbet Jansson ledamot
Henrik Flöjt ledamot
Ragnhild Wideman ledamot
Birgitta Eriksson ersättare
Henrik Hellström ersättare

 

 

Du kan ta del av äldrerådets mötesprotokoll i menyraden.

 

 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 14.3.2024