Äldrerådet i Jomala

Äldrerådet i Jomala utses av kommunstyrelsen och består av fem till sju medlemmar och deras personliga ersättare. Mandatperioden är två år.

Äldrerådet fungerar som ett samarbetsorgan mellan äldre personer, kommunala myndigheter och organisationer som verkar för äldre. Älrderådet har till sin uppgift att bevaka äldres behov och rättigheter samt ta initiativ och ge rekommendationer som kan förbättra äldres situation.

Ordinarie medlem Telefon E-post
Jansson Elsbet, ordf. 04573828332 elsbet38@gmail.com
Karlsson Anders, vice. ord    
Wideman Ragnhild 04573828316 ragnhild.wideman@aland.net
Blomqvist Solbritt 04573135076 solbritt@aland.net
Flöjt Henrik 04573749953 henrik.flojt@aland.net

 

Du kan ta del av äldrerådets mötesprotokoll i menyraden.

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 11.4.2022