Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Barn och skola

Skolbiblioteket

Jomala bibliotek är skolbibliotek för Vikingaåsens skola, Södersunda skola, Kyrkby högstadieskola och Träningsundervisningen.

Skolklasserna kommer till biblioteket på schemalagda tider. Södersunda skola kommer var fjärde vecka, Vikingaåsens klasser varannan vecka och Träningsundervisningen varje vecka.

Kyrkby högstadieskolas klasser kommer klassvis vid behov, men mindre grupper om upp till sju elever kan komma när som helst under skoldagen utan att boka i förväg. Klassbesök skall alltid bokas i förväg.

 

Daghem

 

Under skolbibliotekets öppettider får även kommunens daghem gärna komma på biblioteksbesök. Daghemspersonalen kan komma obokad när som helst men om man önskar ha en barngrupp med behöver man boka tid så att det inte krockar med en annan barngrupp.

Bokning: Ring eller eposta biblioteket för närmare besked och bokning av tid. 

 

 

 

 

Publicerad 6.10.2017
Uppdaterad 12.1.2022