Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Södersunda skola

Med högar från yngre järnåldern inpå knutarna ligger skolan idylliskt i byn Södersunda. Nedanför skolan betar hästar och får, och den gamla sjöbottnen har blivit bördig åkermark.

Det ursprungliga skolhuset är byggt på 1940-talet med två nyare tillbyggnader från 1995 och 2006.

I Södersunda har kollegiet valt att arbeta med sammansatta klasser, dvs. två årskurser som arbetar tillsammans i ett klassrum. Detta ger såväl barn som vuxna en bra möjlighet till samarbete.

Alla skolans anställda, lärare och övrig personal, arbetar tillsammans med Hem och Skolaföreningen för att bibehålla karaktären av byskola.

Kommunens skolor

Publicerad 13.11.2017
Uppdaterad 13.2.2024