Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Trygghetstelefon

Med trygghetstelefon ökar den relativa tryggheten i hemmet genom att man snabbt kan komma i kontakt med hemservicepersonalen dygnet runt. Trygghetstelefon får endast användas vid oförutsedda situationer som vid plötslig sjukdom, fall eller annan brådskande anledning.

Trygghetstelefon ingår som stödtjänst i kommunens hemservice och är en behovsprövad tjänst. Trygghetstelefon anhålles av kommunens äldreomsorgschef. Ålcom installerar utrustningen hos kunden och ger information om hur larmet fungerar.

Alla larm i Jomala är direkt kopplade till hemservicen (om ej annat överenskommits) som i sin tur gör bedömningen om vidare larm till larmcentralen behövs.

Kostnad

Kommunen bekostar inkopplingsavgiften och klienten betalar en månadskostnad för tjänsten enligt Ålcoms taxor.

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 14.12.2021