Trygghetstelefon

Med trygghetstelefon ökar den relativa tryggheten i hemmet genom att man snabbt kan komma i kontakt med hemservicepersonalen dygnet runt. Trygghetstelefon får endast användas vid oförutsedda situationer som vid plötslig sjukdom, fall eller annan brådskande anledning.

Trygghetstelefon ingår som stödtjänst i kommunens hemservice och är en behovsprövad tjänst. Trygghetstelefon anhålles av kommunens äldreomsorgschef. Ålcom installerar utrustningen hos kunden och ger information om hur larmet fungerar.

Alla larm i Jomala är direkt kopplade till hemservicen (om ej annat överenskommits) som i sin tur gör bedömningen om vidare larm till larmcentralen behövs.

Kostnad

Kommunen bekostar inkopplingsavgiften och klienten betalar en månadskostnad för tjänsten enligt Ålcoms taxor.

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 14.12.2021