Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Kulturpolitiskt program

Kommunstyrelsen antog ett kulturpolitiskt program på initiativ av biblioteks- och kulturförvaltningen. 

Visionen är  att Jomala är en öppen och välkomnande kommun, där både de ursprungliga och de nya invånarna är delaktiga i de demokratiska processerna och därmed kan påverka utvecklingen av kommunen. 

Jomalaborna är medvetna om kommunens historia och känner stolthet över sevärdheter och natur. 

Jomala kommun stöder utövandet av kultur i vid bemärkelse för att denna dels skänker den enskilde tillfredsställelse, utmaningar och meningsfull fritid, dels för att kulturen har positiva effekter på sysselsättningen och företagsamheten i kommunen. 

Kommunen stöder kultursatsningar för att utveckla turismen och besöksnäringen.

 

  

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 12.1.2022