Kulturpolitiskt program

Kommunstyrelsen antog ett kulturpolitiskt program på initiativ av biblioteks- och kulturförvaltningen. 

Visionen är  att Jomala är en öppen och välkomnande kommun, där både de ursprungliga och de nya invånarna är delaktiga i de demokratiska processerna och därmed kan påverka utvecklingen av kommunen. 

Jomalaborna är medvetna om kommunens historia och känner stolthet över sevärdheter och natur. 

Jomala kommun stöder utövandet av kultur i vid bemärkelse för att denna dels skänker den enskilde tillfredsställelse, utmaningar och meningsfull fritid, dels för att kulturen har positiva effekter på sysselsättningen och företagsamheten i kommunen. 

Kommunen stöder kultursatsningar för att utveckla turismen och besöksnäringen.

 

  

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 12.1.2022