Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Befolkningsskydd

Räddningsmyndigheterna har beredskap att vid undantagsförhållanden skydda människor och egendom. Verksamheten vid ämbetsverk, anstalter och produktionsanläggningar som är viktiga med tanke på samhällets funktion måste också kunna tryggas. Ansvaret för befolkningsskyddet omfattar flera olika myndigheter. På Åland har Ålands landskapsregering och Statens ämbetsverk på Åland ett gemensamt övergripande ansvar för befolkningsskyddet genom samrådsdelegationen för beredskapsärenden.

Varje kommun är skyldig att göra upp en egen beredskapsplan för undantagsförhållanden. 

Förberedelser under normalförhållanden

Till de förberedelser som i normalförhållandena görs med tanke på undantagsförhållanden räknas:

  • planering och utbildning för undantagsförhållanden 
  • byggande av skyddskonstruktioner
  • upprätthållande av lednings-, övervaknings- och larmsystem samt dataförbindelser
  • upprätthållande av beredskap för evakuering, räddningsverksamhet, förstahjälp, försörjning av befolkningen samt röjning och rengöring.

Allmänna alarmsingnaler

Information angående de allmänna alarmsignalerna kan du bl.a. läsa i den lokala telefonkatalogen.

Publicerad 24.11.2017
Uppdaterad 8.5.2024