Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2018-2019

 

Ordinarie ledamöter

Parti 
Ordf. Harry Jansson
0457 313 5296
Allmänna- och övergripande frågor
C
Vice ordf. Carina Aaltonen
Mob. 040 564 5102
Bygg- och tekniska frågor
Soc
  Tomas Boedeker
Mob. 040 0452349
Fritidsfrågor
MSÅ
  Roger Eriksson
Mob. 040 594 2754 
Socialfrågor
Lib
  Annika Hambrudd
Mob. 0457 343 1786  
Skol-, biblioteks- och kulturfrågor 
C
  Suzanne Milestad-Styrström
Barnomsorgsfrågor
MSÅ
  Peggy Eriksson
Mob. 040 719 5873
Äldreomsorgsfrågor
ÅF

C = Centern, Lib = Liberalerna, MSÅ = Moderat samling, Soc = Socialdemokraterna, ÅF = Ålands framtid

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 31.1.2018