Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2020-2021

 

Ordinarie ledamöter

Parti 
Ordf. Jörgen Strand 
Mob. 0457 526 7472
MSÅ
Vice ordf. Carina Aaltonen
Mob. 040 564 5102
S
  Tomas Boedeker
Mob. 040 045 2349
MSÅ
  Peggy Eriksson
Mob. 040 7195 873
ÅF
  Sandra Listherby  
Mob. 0457 345 6812
L
  Tommy Nordberg
Mob. 0457 383 2668
C
  Marie Skogberg 
Mob. 0457 342 8805
C

C = Centern, L = Liberalerna, MSÅ = Moderat samling, S = Socialdemokraterna, ÅF = Ålands framtid

De namn som är markerade i blått är klickbara och visar personens e-postadress. Är namnet markerat i svart saknas e-postadress.

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 26.8.2021