Fritidshemmet Ugglan

Barn bosatta i Jomala och som fullgör sin läroplikt i Strandnäs skola kan beviljas fritidshemsplats i fritidshemmet Ugglan som finns vid Strandnäs skola. Aktuell information om fritidshemmet hittar du här: https://www.mariehamn.ax/barn-och-utbildning/fritidshem/ugglan

Fritidshemmets arbetsplan hittar du här: https://www.mariehamn.ax/sites/default/files/attachments/guidedocument/A...

Till höger under bilagor hittas blankett för ansökan om fritidshemsplats till fritidshemmet Ugglan. 

 

Publicerad 1.2.2023
Uppdaterad 7.2.2023