Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Bostäder och tomter

I menyraden hittar du mer information om möjligheterna att hyra och köpa tomt eller affärstomt i Jomala. Kommunen eftersträvar att det ska finnas markområden i kommunen för alla de behov som kan uppstå.

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 13.2.2024